Den 12. april opdagede medarbejderne i nationalparken Mols Bjerge, at flere af de sjældne ’opret kobjælde’-planter, var forsvundet. Planten er så sjælden, at nationalparken overvåger bestanden, og derfor var der heller ikke nogen tvivl om, at planterne manglede.

Og den 23. april opdagede medarbejdere i Kolding Kommune, at cirka 100 af deres fredede maj-gøgeurter var gravet op fra et naturområde nær Marielundskoven. Maj-gøgeurten er en vild orkidé, som ikke vokser ret mange steder i Danmark, og er totalfredet.

Jan Pedersen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening, mener, at for mange danskere ikke ved, at det faktisk er ulovligt at grave træer, planter eller buske op af naturen.

- Både gøgeurt og kobjælde er sjældne planter, som har oplevet massiv tilbagegang, fordi vi i Danmark har så få naturplejede naturarealer, der giver plads til de smukke blomster. Derfor er det helt uacceptabelt at grave dem op. Men det er der danskere, der bare ikke ved.

Læs mere om hvordan vi arbejder for mere biodiversitet

Går ud over den lokale biodiversitet

Det er ulovligt at grave planter op, lige meget om de er fredede eller ej. Derfor har Kolding Kommune meldt sagen om de stjålne orkidéer til politiet. De mistænker, at tyvene har været i gang med henblik på at videresælge planterne.

-Men de her orkidéer er så specialiserede, at de højst sandsynligt vil dø uden de jordbundsforhold, de er vant til. Det samme kan man sige om de stjålne oprette kobjælder og mange andre planter i den danske natur. Derfor er det helt meningsløst at tro, at man kan få værdi ud af blomsterne, siger Jan Pedersen.

Det er relativt få steder i Danmark, den lysåbne natur er i så god tilstand, at der vokser vilde orkidéer og kobjælder. De naturperler, hvor det alligevel sker, er væsentlige for hele det lokale områdes biodiversitet. Sommerfugle, bier og et hav af insekter kan være tilpassede lige netop de planter, og derfor mener Jan Pedersen, tyverierne er et alvorligt indgreb i den danske biodiversitet.

-Det er aldrig uden konsekvenser at grave planterne op, også hvis man ”bare lige” samler til en buket.

Håber, flere bliver klar over reglerne

Jan Pedersen bemærker, at folk er for uvidende om reglerne.

-Mange ved slet ikke, at det er ulovligt at grave noget op fra jorden, lige meget om det er påskeliljer fra parken eller anemoner fra skoven. Så mit råd er, at man skal glædes over planterne, tage nogle gode billeder, og så lade planterne være. Vi slæber jo heller ikke flagermus og egern med hjem og sætter i haven.

Straffen for at grave fredede planter op kan være alt fra bøder til fængsel. Dog er det sjældent, at gerningsmænd bliver fanget eller stillet til ansvar.

Fakta: Det må du tage med hjem fra den danske natur

  • Du må hverken plukke, ødelægge eller opgrave fredede planter. Alle orkidéer er fredede. Se listen over de 70 fredede plantearter.
  • Du må ikke grave planter eller anden bevoksning op fra naturen, lige meget om det er fredet eller ej.
  • Du må godt plukke blomster, indsamle kogler, bær, frugt og svampe, kviste, grene fra jorden, samt skære/klippe grene af løvtræer, som er over 10 meter høje. På Naturstyrelsens arealer det en tommefingerregel, at den besøgende må samle, hvad der svarer til en bæreposefuld, men kun til eget brug – ikke til erhverv.
  • Bemærk, at plukkeri skal ske med måde. Det kan nemlig blive et problem for naturen, hvis det sker i stort omfang.

Vær med til at passe på den danske natur

Synes du også, at det er vigtigt at passe på naturen og de truede arter af dyr og planter i Danmark? Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening er du med til at beskytte naturen i hele landet og skabe mere og vildere natur i Danmark. Derudover får du adgang til en række grønne medlemsfordele.