I oktober 2012 kneb man sig selv en ekstra gang i armen i Hanstholm i Nordjylland. For første gang i 199 år var der observeret ulv i Danmark. Kunne det virkelig passe?

Siden da er ulven med sikre og jævne mellemrum dukket op på halvslørede fotografier og i avisspalterne.

- Ulvene vil blive ved med at komme til fra den polsk-tyske bestand, men hvor mange ulve, der reelt vil kunne slå sig ned i Danmark er tvivlsomt, da rigtig mange af dem sandsynligvis vil blive dræbt i trafikken, siger biolog i Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson.

100 ulve

Ifølge forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet, så er der fødegrundlag for omkring 100 ulve i Jylland. Samme forskere har også udpeget ti konkrete områder, hvor ulvene kan tænkes at ville etablere sig i fremtiden.

- Det er ret sandsynligt, at ulvene faktisk vil foretrække disse områder, fordi det er her, at fødegrundlaget er der, og så er områderne relativt øde og vidtrækkende, siger Bo Håkansson.

Større, vilde dyr, såsom ulven, har nemlig brug for plads.

- Danmark er meget fragmenteret, og det er derfor begrænset, hvor mange større, sammenhængende naturområder vi har, som de store pattedyr kan trives i, siger Bo Håkansson.

Blandt de områder i Danmark, der er vurderet passende til ulven, er Kallesmærsk Hede ved Oksbøl, Hanstholm Vildtreservat og Klosterhede Plantage, der alle sammen er en del af eller i sig selv udgør områder på minimum 35 km2.

Ulv? Ja tak

I følge en Gallup-undersøgelse af befolkningens holdning til vild natur, så er over halvdelen positive over for, at der kommer flere vilde rovdyr i naturen såsom ulv og ørn.

Resultatet kommer samtidig med, at Danmarks Naturfredningsforening lancerer kampagnen 'Plads til det vilde', hvor foreningen rejser rundt i Danmark med den virtuelle naturoplevelse 'Back to the Nature', der blandt andet involverer mødet med en ulveflok.

- Vi håber, at oplevelsen inspirerer befolkningen til at se værdien i det vilde og at skubbe lidt til stemningen til fordel for at skabe mere vild natur, siger Simon Leed Krøs, der er projektleder i Danmarks Naturfredningsforening.

På Facebook stemte over 3.000 personer på ulven. Ca. 2.900 bød ulven velkommen, mens 200 sagde nej tak. Enkelte var dog så vilde med ulven, at de gav den et "vild med"-hjerte.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Object reference not set to an instance of an object.