I en ny rapport Revision af gennemførelsen af EU's miljøregler – landerapport for Danmark fremgår det, at Danmark så langt fra er nogen miljøduks i EU.

EU-Kommissionen er særlig skarp i sin udtalelse om den danske landbrugspakke og skriver:

”Efter vedtagelsen af landbrugspakken er der i øjeblikket ingen retlige instrumenter, ej heller frivillige instrumenter (der alligevel ville anses for utilstrækkelige), der kan udfylde hullet og sikre den nødvendige sænkning af nitratforureningen.”

Målrettet regulering

Målet med landbrugspakken var bl.a. at regulere landbruget mere målrettet end i dag, så at nogle landmænd må gødske mere, mens andre til gengæld skal holde igen.

Indtil videre er første del af pakken gennemført - endda for alle landmænd. Resultatet er, at vandmiljøet og grundvandet forurenes endnu mere.

- Hvis den omstridte landbrugspakke stadig står åben, er det på sin plads, at regeringen nu spiller med åbne kort, så alle parter nu tilgodeses. Vi vil have en reel beskyttelse af vores natur og miljø og det sker først, når landbruget kommer i balance med sine omgivelser. Landbrugspakken peger i den helt gale retning, hvilket EU heldigvis også har et klart øje på, siger Lisbet Ogstrup, seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Fælles goder for fælles midler

- EU har allerede sikret en opstramning af landbrugspakken ved at sikre flere efterafgrøder. Ved at sikre, at de er målrettede og ved at sikre, at de ikke baseres på frivillighed. Vi er her helt på linje med kommissionen. Det er ikke nok. Vores anbefaling er, at man nu får indført den målrettede regulering og får de mest sårbare arealer ud af den intensive landbrugsdrift. Det er på høje tid, at vi får fælles goder for de fælles midler, vi hvert år sender efter erhvervet, siger Lisbet Ogstrup.

Det er heller ikke nok, at regeringen netop har afsat 1,6 mia. kr. til etablere vådområder.

Danmarks Naturfredningsforening advarer mod at bruge naturen som rensningsanlæg og fremhæver, at de mange midler, skatteyderne skal bruge på oprydningen, strider mod forureneren betaler princippet og i øvrigt mod, hvordan landdistriktsmidlerne skal anvendes.

Foreningen efterlyser samlede løsninger, hvor natur og miljø kan varetages.

Læs mere om vådområderne

Fakta

Danmark har gennem tre årtier brugt adskillige milliarder på at forbedre livet i fjorde, søer, vandløb og åer.

Samtidig har blandt andet landbruget nedbragt udledningerne med kvælstof betragteligt. De gode takter er dog stagneret de senere år og der genstår at nedbringe mængden af kvælstof til 44.000 tons.

Med landbrugspakken har erhvervet fået tilladelse til at øge udledningen af kvælstof. Landbruget har dog nu afvist at ville benytte det retentionskort, der ellers skulle sikre den målrettede regulering af landbruget og ingen andre systemer er på plads.

Den målrettede regulering skal ifølge landbrugspakken indføres fra 2018/19.

Foreningen har sendt en officiel klage til EU-Kommissionen og påpeget, at landbrugspakken betyder en krænkelse af tre miljødirektiver.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08