Der er stor forskel på, om landets vandværker giver forbrugerne besked, hvis de finder rester af sprøjtegifte i vandet, som overstiger grænseværdien. Det skriver DR på baggrund af en rundspørge.

DR har spurgt 44 vandværker, som har fundet for store rester af sprøjtegifte i drikkevandet, om de har informeret forbrugerne i kommunen om det. Det har kun hvert tredje vandværk.

Det er uhensigtsmæssigt, lyder det fra Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Jeg synes, vandværkerne skal holde op med at behandle vandbrugerne som børn. Her er vi oplyste vandbrugere, og vi vil selv være med til at vurdere, om det er i orden, at vi får sprøjtegift i vores vand, siger hun.

Loven kræver ikke information til forbrugerne

Vandværkerne skal årligt rapportere om vandets kvalitetstilstand, men udover det er der ingen krav til at informere forbrugerne om sprøjtegiftindhold.

I Vandforsyningsloven står der, at vandværket og kommunen som udgangspunkt skal oplyse forbrugerne om det, hvis kvaliteten af drikkevandet ikke opfylder kravene om, at der højst må være 0,1 mikrogram sprøjtegifte per liter vand. Men at de ikke behøver det, hvis de mener, overskridelsen er lille nok til at være ubetydelig.

Og det er der altså godt to tredjedele af vandværkerne, som har ment, at de ikke behøvede. Ledere af vandværker fortæller, at selvom de har fundet for høje koncentrationer af eksempelvis sprøjtegiften BAM, har de sammen med kommunen og embedslægen valgt ikke at give beskeden videre. Netop fordi, de ikke mener, koncentrationen er skadelig.

Vandværkernes brancheorganisation ikke tilfreds

Også Allan Weirup, der er direktør i vandværkernes brancheorganisation Danske Vandværker, mener, at resultatet i rundspørgen er for dårlig.

- Min opfordring er helt klart, at man informerer med det samme og samtidig informerer om, at man har været i dialog med embedslægen, så der er tillid til vandværket og vores drikkevand, siger direktør i Danske Vandværker, Allan Weirup til DR.

DR har lavet et kort over de 44 vandværker, så du kan se, om dit lokale vandværk informerer forbrugerne om fund af sprøjtegifte over grænseværdien.

alt
Emilie Palm Olesen
Digital journalist
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 46 00 80

DR's undersøgelse

  • GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har udarbejdet en liste over vandværker, hvor grænseværdien for pesticider i drikkevand har været overskredet i afgangsvandet inden for de seneste fem år.
  • Ifølge listen er der fundet overskridelser af grænseværdien for pesticider i afgangsvandet på 54 vandværker landet over.
  • 49 af vandværkerne har udtalt sig til DR - i nogle tilfælde skete det gennem den pågældende kommune.
  • Af de 49 vandværker bekræfter 44 vandværker overskridelsen af grænseværdien - det er de 44 vandværker, artiklen tager udgangspunkt i.
  • 14/44 vandværker informerede forbrugerne direkte om overskridelserne, mens de resterende 30/44 vandværker vurderede det unødvendigt at informere forbrugerne.