Det danske drikkevand er kendt som noget af verdens bedste, men nu er der gjort omfattende fund af giftstoffer i grundvandet. De mange og høje koncentrationer af giftstoffer gør det sværere for vandværkerne at finde nye vandboringer uden uønskede sprøjtegifte.

Konsekvensen kan blive, at grundvandet lokalt skal renses, før det ender i de danske vandhaner. Og det vil betyde, at Danmark ikke længere kan bryste sig af, at være ét af de eneste lande i verden, hvor drikkevandet kan tappes og drikkes urenset.

En alvorlig situation

Flere drikkevandsboringer og mindst et vandværk er blevet lukket. Interesseorganisationen for drikkevands-og spildevandsselskaber DANVA påpeger, at der allerede nu er fare for, at de danske vandværker ikke kan levere nok rent drikkevand til befolkningen. Derfor ser nogle vandværker sig nødsaget til at rense drikkevandet blandt andet på Ærø. Ifølge DANVA kan flere vandværker fremadrettet blive tvunget til at lukke for hanerne.

En katastrofe for fremtidens drikkevand

Danmarks Naturfredningsforening har længe påpeget problematikken med gift i grundvandet. Og derfor kommer de nye udmeldinger fra vandværkerne ikke som en overraskelse. Men ikke desto mindre mødes de med bekymring.

- Det her er en katastrofe for det danske grundvand. Vi går en fremtid i møde, hvor vores børn og børnebørns drikkevand vil være fyldt med sprøjtegiftrester, siger Maria Reumert Gjerding, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Renseanlæg bliver en dyr løsning

Maria Reumert Gjerding anerkender, at der i fremtiden kan blive behov for at rense grundvandet for giftstoffer, men hun mener, at der bør ses på en mere langsigtet løsning. For udover, at renseanlæggene bliver dyre, så vil en indførelse af denne praksis også betyde, at Danmark må vinke farvel til rollen som fanefører for noget af verdens bedste drikkevand.

- Vil vi tilbage i den internationale drikkevands-liga, skal vi fuldstændig stoppe med at udlede giftstoffer til grundvandet. Første skridt må være at forbyde anvendelse af sprøjtegifte i de områder, hvor drikkevandet dannes, siger hun.

Støt kampen for et sprøjtefrit Danmark

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et sprøjtefrit Danmark. Du kan blive medlem for under 1 krone om dagen, og være med til at beskytte vores rene drikkevand nu og i fremtiden.