Det gav virkeligt genlyd, da vi sammen med Landbrug & Fødevarer offentliggjorde vores forslag "Fælles løsninger - for natur og landbrug" i starten af februar.

Fra massiv pressedækning over en række positive politiske reaktioner til optimistiske landmænd og gode reaktioner fra vores eget bagland.

Det er virkeligt opløftende og perspektivrigt, synes jeg. Jeg har været ekstremt optaget af at få det på plads, og vi har siddet i maskinrummet sammen med landbrugets gode folk i flere måneder for at strikke et udspil sammen, som begge organisationer kan se sig selv i.

Forslaget "Fælles løsninger - for natur og landbrug" handler kort fortalt om at tage 100.000 hektar landbrugsjord ud af den intensive landbrugsdrift, så vi kan få skabt mere sammenhængende naturarealer. Ved at gennemføre forslaget, vil politikerne samtidig sænke landbrugets klimabelastning med 10 procent og det vil betyde bedre og sammenhængende landbrugsarealer til den enkelte landmand. Med i vores udspil er også, at sikrer en mere hensigtsmæssig regulering af ammoniak til fordel for natur og landbrug.

Jordfordeling som redskab

Hvis vores udspil gennemføres, så vil det gavne naturen, ligesom det vil gavne den enkelte landmand. Jordfordeling er nøglen til at få det til at ske, og vi anbefaler, at indsatserne skal ske i ådale, i lavtliggende landbrugsarealer, kulstofrige jorde og i områder, hvor drikkevandet skal beskyttes samt der, hvor landbrugsbedrifter ligger uhensigtsmæssigt i forhold til ammoniakfølsom natur.

Jeg har de seneste uger talt med en del landmænd, der er begejstrede over udspillet. De er, ligesom vi, bekymrede for naturen - for at fuglene og insekterne forsvinder, og de er bekymrede over det ændrede klima. De er trætte af at være prügelknabe og har brug for løsninger.

Danmarks Naturfredningsforening er altid naturens stemme

Med vores udspil har vi leveret nogle af dem, og jeg er superglad for, at udspillet er blevet så godt modtaget rundt omkring i de forskellige afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening.

Akkurat som formand Nis Rattenborg fra Danmarks Naturfredningsforening på Langeland siger, så har vi ikke samarbejdet med landbruget i mange år, fordi vi har modstridende interesser. Men det er godt, at vi nu mødes og samarbejder om det, vi kan og er enige om. Hvis det lykkes, så er det fantastisk, lyder det fra den mangeårige formand.

Jeg er helt enig med Nis. Det vil være fantastisk, hvis det lykkes. For mig er samarbejde en helt afgørende nøgle til at få ting til at ske, og vi skal arbejde sammen med alle dem, der vil samarbejde. Men lad mig i samme åndedrag slå fast: Danmarks Naturfredningsforening står altid på naturens side. Altid. Så et samarbejde er ikke ensbetydende med, at vi pludselig får mundkurv på. Vi skal som altid være naturens stemme, og når vi kan påvise, at natur, miljø eller klima lider skade, så skal vi selvfølgelig slå hårdt ned på det.

Vi fortsætter f.eks, med at arbejde for at få ændret Landbrugspakken, der i den grad har vist sig at være den elefant på lerfødder, vi fra starten påpegede. Forudsætningerne for den målrettede regulering, som vi jo alle støtter, var simpelthen ikke på plads. Det viser de seneste målinger af kvælstofudledningen og ikke mindst de seneste tal på, hvor mange virkemidler, der reelt er kommet i stand.

Her kan vi med rette afkræve en reaktion fra de ansvarlige politikere og det fortsætter vi med. På den vis fortsætter vi ufortrødent som naturens vagthund.

Vi står knivskarpt med det fælles udspil

Vi har rigtigt mange bolde i luften og nu gælder det om at få sparket nogle af dem i mål. Med Fælles løsninger – for natur og landbrug står vi knivskarpt på banen, og jeg er fuld af optimisme. Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild og jeg blev rigtigt godt modtaget af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der godt kunne se perspektiverne i vores fælles udspil.

Det eneste, der skiller os, er sådan set den milliard kroner, vi har bedt om til at starte. Men ærligt talt – det er billigt sluppet, når man betænker, at en udmøntning af vores forslag vil give CO2-gevinster i et erhverv, politikerne får klø for ikke at ville inddrage i klimakampen.

Det vil give betydelige gevinster for en trængt natur og et ringere miljøet, som politikerne i årevis har lovet, men ikke leveret. Og ikke mindst, så kan vælgerne glæde sig over at få varige løsninger for deres skattekroner.

Vi har ramt ned i et enormt stort behov i tiden og jeg mener, at det bliver meget meget svært for Folketinget at komme uden om "Fælles løsninger - for natur og landbrug".

Lad os sammen holde politikerne op på det.