Med landbrugspakken fra 2016 fik landmændene mulighed for at bruge mere gylle og gødning på markene og herved udlede mere kvælstof. Samtidig skulle de dog være med til at nedbringe den samlede kvælstofudledning.

Landmændene forpligtede sig til at etablere frivillige tiltag – eksempelvis at omlægge noget af landbrugsjorden til vådområder. Frem mod udgangen af 2018 skulle dette årligt nedbringe udledningen af kvælstof med 1.451 ton.

Målet er dog langt fra nået. Nye tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser nemlig, at der blot er sket en reduktion på 12 ton – altså under en procent af, hvad landbruget er forpligtet til. Det skriver Berlingske lørdag.

Hos miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen bliver udviklingen mødt med skuffelse.

– Jeg vil sige, at jeg råbte relativt højt, da jeg hørte tallet - og det var med en masse bandeord. Det er nok udtryk for den frustration og den skuffelse, som jeg føler i forhold til, hvordan der er blevet leveret på de kollektive virkemidler, siger han til Berlingske.

DN har advaret mod situationen

Siden 2012 har udledningen af kvælstof været støt stigende. Derfor vækker det bekymring hos Danmarks Naturfredningsforening, at den aftalte reduktion langtfra er nået.

- Det er ufatteligt trist. Når det bygger oven på en kurve for kvælstofudledning, som bare har været stigende, så begynder det at være rigtigt alvorligt. Der er store konsekvenser for danskerne og vores natur, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, til Berlingske.

Læs mere: Alarmerende stigning i kvælstofudledning

Det kommer dog ikke som den store overraskelse for foreningen, at det med landbrugspakken er svært at vende kurven.

- Vi har advaret mod denne situation fra dag ét og sagt, at landbrugspakken vil skade vandmiljøet. Og det er alarmerende, at det rent faktisk sker nu. Lad os derfor nu få ryddet op en gang for alle. Det er miljøet, landbruget, men bestemt også borgerne bedst tjent med.

Danmarks Naturfredningsforeningen har desuden klaget over landbrugspakken ad to omgange. Danmark er efterfølgende blevet pålagt at yde bedre beskyttelse af vandmiljøet – bl.a. ved hjælp af flere efterafgrøder.

Læs mere om kvælstof i landbruget


Klima- og naturudspil vil reducere udledningen

Frem mod 2021 skal landbruget have etableret kollektive tiltag, så udledningen årligt bliver reduceret med 2.907 ton. For at leve op til EU's vandrammedirektiv skal den årlige kvælstofudledning være reduceret til 42.000 ton inden 2027.

I sidste uge tog Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer et vigtigt skridt. Sammen præsenterede de et nyt klima- og naturudspil, der blandt andet skal nedbringe udledning af kvælstof.

Læs mere om udspillet her