Du samler flasker til flaskeautomaten, glas til glascontaineren og batterier til batteriholderen. Måske er du sågar en af dem, der er begyndt at sortere plast.

Fremover skal vi blive endnu bedre til at genanvende vores affald, i hvert fald hvis det står til EU-Parlamentets miljøkomité.

Bedre affaldshåndtering

Ifølge Sine Beuse Fauerby, energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, er vi i Danmark alt for gode til at brænde vores affald.

Derfor er hun begejstret for nye forslag fra EU, der skal forbedre affaldshåndteringen.

Tre centrale ting i forslagene er, at procentdelen af genanvendelsen af husholdningsaffald skal stige fra 65 procent til 70 procent inden 2030, og så skal det gøres obligatorisk for kommunerne at sortere det organiske affald.

Den sidste centrale ting er, at man i EU skal blive enige om, hvordan man opgør genanvendelse – hvad tæller med, og hvad gør ikke. Det er en positiv udvikling, mener Sine Beuse Fauerby.

- Det er rigtig dejligt, at der er fokus på det her område, så vi kan blive bedre til at genanvende de ressourcer, som affald består af. Og det er især godt, at der kommer krav om at alle skal udsortere bioaffald. Dog bliver det nok noget af en udfordring at blive enige om målemetoder for, hvor meget affald der genanvendes, siger hun.

I dag opgøres genanvendelse ud fra hvor mange tons, der bliver sendt til genanvendelse, og ikke hvor meget der reelt bliver genanvendt.

Ifølge Sine Beuse Fauerby ville det være langt mere hensigtsmæssigt at måle på, hvor meget affald vi sender til forbrænding og til deponi.

Det er ikke småting, det handler om

I 2014 producerede vi i Danmark 4.300.000 tons husholdningsaffald, og derfor mener Sine Beuse Fauerby, at det er et skridt på den rigtige vej at have større fokus på genanvendelse.

- Skal vi højne genanvendelsen og få en høj kvalitet i genanvendelse, skal vi have mere sortering af affald ude hos borgerne. Og et opgør med de mange forskellige løsninger vil være til gavn for borgerne og give en bredere genanvendelse, siger hun.

Hun understreger dog, at det ikke er nogen simpel manøvre, da det kun er omkring 40 ud af de 98 danske kommuner, der i dag samler borgernes madaffald ind i separate beholdere.

Plast er en af de store udfordringer

En af de ressourcer vi især kan blive bedre til at genanvende er plast.

I Danmark genanvender vi nemlig kun omkring 10 procent plast fra vores husholdningsaffald.

- Plast er for det meste lavet af olie, så når det brændes udleder det CO2, og en ressource går tabt. Plast er et udmærket materiale, der for eksempel er med til at forlænge fødevares holdbarhed, og det kan holde i lang tid, siger Sine Beuse Fauerby.

For at få høj kvalitet i plastgenanvendelsen skal plasten indsamles i så ensartede mængder som muligt, og gerne sorteres i forskellige typer af plast – så kan plasten nemlig blive lavet til produkter af høj kvalitet og bruges igen og igen.

Hvis du er nysgerrig på affaldssortering, hvor du bor, så har Miljøstyrelsen lavet fire små film, der viser, hvordan du kan genanvende dit affald bedst muligt.

Object reference not set to an instance of an object.