De seneste år er antallet af giftige fjæsinger i havet eksploderet.

Mellem 1999 og 2020 var der kun to tilfælde af badegæster, der trådte på en af de lumske fisk. Og alene sidste sommer var der over 60 mennesker, der blev stukket. Det var endda kun på Sjællands nordkyst.

Den pludselig eskalering af antallet af giftige fjæsinger skyldes især to ting. Alt for få torsk i havet og klimaforandringer, der giver varmere vand.

Se hvordan det hele hænger sammen, og hvad vi kan gøre ved det. Og ikke mindst hvad du selv kan gøre, hvis din strandtur bliver afbrudt af den giftige fætter.

Hjælp havet tilbage i balance

Havet omkring Danmark er presset af overfiskeri, skadeligt fiskeri med bundslæbende redskaber, pres fra klimaforandringer og landbrugets kvælstofudledninger.

Det er blandt andet årsagen til, at havets økosystemer forandrer sig, og fisk som ål og torsk er ved helt at forsvinde, mens fisk som fjæsing pludselig får gunstige vilkår.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at bringe havet tilbage i balance.