Vores fjorde og indre farvande er på kanten af kollaps og mange steder har iltsvindet bredt sig og forsaget massiv fiskedød og ødelæggende lig-lagen af svovlbakterier på havbunden.

Skiftende regeringer har i årtier svigtet vores fælles havnatur og ladet problemerne vokse til uoverskuelige højder – selvom årsagen længe har været veldokumenteret.

Den nuværende miljøkrise er katastrofal, men heldigvis ved vi, hvad der skal til for at løse den: Landbruget skal nedbringe sin forurening med kvælstof markant!

Helt konkret:

  • Det danske landbrug skal stoppe med at dyrke jorden og sprede gødning langs vores sårbare vandløb, fjorde og kyster, hvor iltsvindet i dag er værst
  • Nedbringe sin udledning af kvælstof med en tredjedel
  • Alt sammen for at sikre, at Danmark lever op til EU-målet om at sikre sunde fjorde og havområder, som vi er forpligtet til. Lige nu er kun 5 ud af 109 kystvande i “god økologisk tilstand”.

Hjælp havet med din underskrift

Fiskene gisper efter ilt i Danmarks hav! Vores fjorde og indre farvande er på kanten af kollaps efter årtier med iltsvind.

Og det på trods af at løsningen er velkendt: Landbruget skal nedbringe sin forurening med kvælstof fra gylle og gødning markant.

Hjælp os med din underskrift:

Skriv under nu og stop iltsvind!