De danske fjorde og indre farvande kæmper år efter år med iltsvind og fiskedød, der især skyldes en alt for høj udledning af kvælstof, der hovedsageligt stammer fra landbrugets brug af gylle og gødning.

Og Danmark har de sidste 22 år søgt EU om dispensation til at danske kvægavlere kunne bruge mere husdyrgødning på markerne, end reglerne egentlig tillader.

Men den dispensation kaldet ”kvægundtagelsen” stopper nu. Miljøminister Magnus Heunicke har netop meldt ud, at man efter dialog med EU har valgt ikke at søge igen om en dispensation.

Meldingen glæder Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening:

- Jeg er helt utrolig glad og ubeskrivelig lettet over, at regeringen endelig stiller sig på havets side og stopper den absurde dispensation, der i årevis har givet kvægavlere lov til at hælde ekstra meget gødning på markerne. Det er virkelig på tide. Livet ved vores kyster er ved at forsvinde, og det skyldes, at landbruget har fået lov til at forurene, siger Maria Reumert Gjerding, og fortsætter:

- Det er første gang i mange år, at en regering gennemfører et effektivt tiltag til at nedbringe kvælstofudledningen til havet, og det vil jeg gerne rose. Dette er det første reelle skridt til at få nedbragt forureningen.

Hjælp havet med din underskrift

Vores fjorde og indre farvande er på kanten af kollaps efter årtier med iltsvind.

Vi kæmper for, at landbruget skal nedbringe sin forurening med kvælstof fra gylle og gødning endnu mere, da det er hovedårsagen til iltsvindet.

Er du enig? Så hjælp os med at råbe politikerne op med din underskrift.

Har klaget til EU

Danmarks Naturfredningsforening valgte sammen med en række andre grønne NGOer sidste år at klage til EU, over den ringe danske indsats for at passe på havmiljøet, der sidste år var ramt af det værste iltsvind i 20 år. Nu har regeringen altså efter dialog med EU Kommissionen meldt ud, at der ikke længere vil komme en dispensation til ekstra gødning.

Igen i år ser man nu allerede de første tegn på iltsvind med fedtemøg og algevækst.

- Sidste sommer oplevede vi de værste iltsvind i 20 år, og de fleste kan huske billederne af død havbund. Nu ser vi i år desværre allerede de første tegn på kvælstofforurening, hvor fedtemøg og alger omklamrer vandplanterne langs fjordene og kysterne meget tidligt på året. Når vores havmiljø lider på den måde, så går det naturligvis ikke, at vi samtidig ansøger EU om lov til at udlede ekstra kvælstof, siger Maria Reumert Gjerding.

Kvælstofudledningen alt for høj

Kvægundtagelsen har særligt været brugt i Vest- og Nordjylland, som er blandt de områder, hvor vandmiljøet er hårdt presset af belastning af næringsstoffer.

Miljøministeriet har tidligere selv vurderet, at den betyder en merudvaskning af nitrat på op til 7 kg pr hektar.

Derfor forventer Danmarks Naturfredningsforening også, at det vil få en positiv effekt på vandmiljøet, at undtagelsen nu forsvinder:

- Det her kan få stor effekt, men det er der også i den grad brug for. Kvælstofudledningen i Danmark er ca. 20.000 tons højere om året, end de 38.300 tons som miljøstyrelsen har vurderet at den skal ned på, hvis livet skal tilbage i vores havmiljø. Det er en kæmpe opgave, der venter de danske politikere, og derfor er det også rigtig godt, at man nu endelig langt om længe tager fat på opgaven, siger Maria Reumert Gjerding.

Trods mange års talrige politiske løfter om at nedbringe kvælstofforureningen, så har udledningen været konstant de sidste 13 år.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for, at landbruget skal nedbringe sin forurening med kvælstof fra gylle og gødning endnu mere, da det er hovedårsagen til iltsvindet i danske fjorde og indre farvande. Er du enig? Så hjælp os med at råbe politikerne op med din underskrift.

Fakta om kvægundtagelsen

  • Nitratdirektivet er til for at beskytte vandmiljøet mod forurening med nitrat. Danmark har de sidste 22 år gjort brug af en undtagelse, som gør at kvægbønder må bruge mere husdyrgødning på markerne end den grænse, der ellers er fastsat i direktivet (230 kg N/ha i stedet for 170 kg n/ha).
  • Vores fjorde og kystvande er i krise. Hovedårsagen er kvælstofforurening fra landbruget, som ikke er blevet reduceret i mere end 10 år.
  • Et studie fra Miljøministeriet viser, at en del af de gårde der bruger undtagelsen udvasker mere kvælstof end andre bedrifter (op til 7 kg N/ha).
  • Det er cirka ti procent af Danmarks 8000 kvægbrug, der gør brug af ordningen i dag. Af de store kvægbrug - fuldtidsbedrifterne - er det 30 til 35 procent, som bruger ordningen.
alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28