Dræber bidræber virkelig bierne? Er du bange for ulven? Kommer vores børn nok ud i naturen? Og kan vi redde Danmarks truede sommerfugle? I denne uge kommer nogle af de mest hotte natursager på disken, når naturen kommer på dagsordenen i forbindelse med det årligt tilbagevendende Naturmødet i Hirtshals i Nordjylland.

Dræber bidræber vores bier?

På trods af at insektgiftene neonikotinoider (også kaldet bidræber) netop er blevet totalforbudt i hele EU, så vil den danske regering og Miljøstyrelsen fortsætte med at give de danske landmænd dispensation til at bruge giftene.

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Danmarks Biavlerforening sat fokus på bidræber gennem en national kampagne, og mere end 28.000 danskere har skrevet under på et forbud mod bidræber i Danmark. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Biavlerforening inviteret producenten af neoniks, Bayer, til en debat om, hvad der op og ned på bidræber.

Vi redder de truede og sårbare sommerfugle

Danmarks Naturfredningsforening har for nyligt lanceret kampagnen Sommerfugleeffekten, som sætter fokus på truede sommerfugle. Som en del af kampagnen har to kommuner vundet konkurrencen om det bedste sommerfugleprojekt, hvor de skal forbedre og skabe levesteder for udvalgte truede sommerfugle.

Og derfor skal de truede sommerfugle selvfølgelig også med på Naturmødet. Der vil blandt andet blive overrakt 50.000 kr. til en særlig udvalgt truet sommerfugleart.

Er du bange for ulven?

Det er måske Danmarks mest debatterede dyr for tiden – nemlig ulven. Nogle mener, at man bør være bange for den, mens andre ikke mener, at der er noget at frygte.

Naturmødet 2018

  • Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen
  • Naturmødet afholdes for tredje gang d. 24.-26. maj i Hirtshals.
  • Naturmødet byder både på naturdebat og naturoplevelser.

Kilde: Naturmødet

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening inviteret en række unge med forskellige baggrunde for at færdes i naturen til debat. Her skal de debattere, om der er noget at være bange for, og hvad man så kan gøre ved den angst, man oplever?

Skal du med på Naturmødet?

Læs hele Danmarks Naturfredningsforenings program.