Danmarks kommuner kan gøre meget for at nedsætte deres CO2-udledning. De kan f.eks. spare på energi, renovere bygninger, indføre el-biler og købe energirigtigt.

En Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligter kommunen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året.

Aftalen hjælper kommunen til at iværksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.

I januar 2018 kunne 71 af Danmarks 98 kommuner kalde sig for Klimakommune.

Hvad er en Klimakommune?

En Klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum to procent hvert år og minimum i fem år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed.

Der er ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit mål.

Det kan være alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til større vedvarende energiprojekter. En klimakommune starter som udgangspunkt med at reducere CO2-udslippet fra egne bygninger, drift og indkøb osv.

Senere kan kommunen udvide arbejdet med CO2-reduceringen til hele kommunen.

Vi hjælper kommunen med:

 • Synlighed
 • Legitimitet
 • Lokal forankring

Er din kommune Klimakommune?

Nyhedsbreve

Hvert år udsendes nyhedsbreve fra Danmarks Naturfredningsforening til klimakommunerne og andre interesserede.

Du kan se nyhedsbrevene her.

4 skridt til at blive Klimakommune

 1. Skriv under på borgmestererklæring
  Det er en politisk beslutning at blive Klimakommune.
 2. Lav opgørelse over CO2-udledning
  Hvor står kommunen i dag - hvor kan vi gøre en forskel?
  Se DNs vejledning og bilag som PDF eller Excel Eller den tekniske rapport om CO2-opgørelse
 3. Udarbejd klimahandlingsplan
  Hvordan vil vi gøre en forskel og hvornår?
 4. Implementer og overvåg udviklingen
  Hvad gør vi så for at nå vores mål på minimum 2 pct. pr. år?

Borgmestererklæring

Aflevering af CO2-opgørelse

Der er frist for aflevering af klimakommunernes CO2-opgørelse hvert år den 31. marts.

Opgørelsen skal sendes til Sofie Hvemon på mail sh@dn.dk.


Klimakommune Plus+

En række klimakommuner tager klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder.

Disse initiativer bliver det med med vores nye Klimakommune+ Plus koncept muligt at anerkende.

Hvad er en Klimakommune Plus?

En stor del af klimakommunerne arbejder med forskellige former for klimatilpasning. Disse er ofte vanskelige eller meget omkostningstunge at kvantificere i form af CO2-besparelser. Ikke desto mindre kan de have en positiv klimaeffekt.

Andre klimakommuner tager beslutninger eller deltager i internationale klimasamarbejder, som også har en positiv klimaeffekt.

Er din kommune Klimakommune Plus?

Se kriterier for Klimakommune Plus her

alt
Jens la Cour
EU- og miljøpolitisk seniorrådgiver
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 45

Klimaregioner

Ligesom klimakommunerne gør en indsats for at nedbringe deres CO2-aftryk, kan Danmarks regioner også bidrage til at nedsætte landets samlede CO2-udledning.

En Klimaregion-aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligter regionen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter: Sygehuse, regionens udviklingsplaner, uddannelsesindsatser osv. med minimum to procent om året frem til et aftalt årstal.

Aftalen hjælper regionen til at iværksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.

Der er ingen grænser for, hvilke initiativer regionen kan igangsætte for at nå sit mål. Det kan være alt lige fra energibesparelser i regionens egne bygninger til større vedvarende energiprojekter.

Danmarks Naturfredningsforening hjælper Klimaregionerne med

 • synlighed
 • legitimitet
 • lokal forankring

Er din region Klimaregion?

Klimaregions-erklæring

Hvad kan du gøre?

Du kan hjælpe os med at overbevise kommunen om, at den skal tilslutte sig Klimakommune-aftalen. Det sikrer en stor synlighed og troværdighed, fordi vi forlanger konkrete CO2-reduktioner år for år. Se herunder, hvordan du kan hjælpe - afhængig af hvem du er:

Borger

Er du borger i kommunen kan du foreslå kommunen at blive DN-Klimakommune ved at skrive et brev direkte til borgmesteren eller til kommunalbestyrelsen. Adressen finder du her.

Du kan også vælge at skrive et lokalt læserbrev for på den måde at skabe debat omkring kommunens klimabelastning, og hvad man kan gøre ved problemet.

Koordinér gerne din indsats med DNs lokalafdeling som muligvis er i gang med en lignende indsats. Find din lokalafdeling.

Aktiv i DN

Tag initiativ til at oprette en arbejdsgruppe, som tager ansvaret for at hjælpe kommunen til at blive Klimakommune.

Sekretariatet har udviklet en række værktøjer og informationsmateriale, som gruppen kan rekvirere som udgangspunkt for arbejdet, kontakt Sofie Hvemon på tlf. 31 19 32 83 eller sh@dn.dk.

Sekretariatet hjælper gerne med gode råd og vejledning. Kontakt Jens la Cour på tlf. 31 19 32 45 eller jlc@dn.dk.

Kommunalt ansat

Fortæl dine kolleger om Klimakommuner og læs vores vejledning til CO2-opgørelse. Den sikrer, at tvivlsspørgsmål er besvaret, og at kommunen kan fortsætte med egne systemer og procedurer.

Skal Klimakommuner politisk behandles, kan vi hjælpe med input til en indstilling. Kontakt Jens la Cour på tlf. 31 19 32 45 eller jlc@dn.dk.

Du kan også tage direkte kontakt med ansatte i de kommuner, som har tilsluttet sig ordningen, og få en snak om, hvordan de har taget skridtet.

Politiker

Hent vores introduktionsfolder om Klimakommuner som beskriver hvad kommunen får ud af at være med.

Hent eksempel på en borgmestererklæring, så du kan se, hvad det er, borgmesteren skriver under på.

Har du lyst til at bringe sagen for byrådet eller et udvalgsmøde, hjælper vi gerne med baggrundsinformation og materialer. Kontakt Jens la Cour på tlf. 31 19 32 45 eller jlc@dn.dk.