1. Kommunal indsatser med at fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer.

Se baggrundsnotat

Ansøgningsskema

2. Klimatilpasnings-løsninger i byer: f.eks. grønne områder med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge. Klimatilpasning i det åbne land: f.eks. vådområder og skovrejsning.

Se baggrundsnotat

Ansøgningsskema

3. Grønne indkøb sætter fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning. Kommunen skal arbejde aktivt med grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb.

Se baggrundsnotat

Ansøgningsskema

4. Økologisk arealdrift af egen og bortforpagtede arealer og indsats over for andre aktører i kommunen. Økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed.

Se baggrundsnotat

Ansøgningsskema

5. Initiativet sigter på at få danske kommuner til at frasælge deres investeringer i fossile selskaber. Desværre har nogle kommuner investeret millioner i kul-, olie- og gasselskaber – uden at være fuldt vidende om det. En del af fossil-selskaberne modarbejder ved massiv lobbyisme den grønne omstilling, som kommuner arbejder hårdt for at fremme.

Se baggrundsnotat

6. Global Covenant of Mayors er verdens største samlede indsats for at måle og reducere udledningen af CO2 og klimatilpasse byerne. Initiativet blev lanceret under FNs klimatopmøde i 2015. Danmarks forbindelse til Global Covenant of Mayors er Realdania, der støtter en af partnerne bag aftalen C40 Cities Climate Leadership Group.

Se baggrundsnotat

Krav til initiativerne

 • De skal være besluttet og sat i gang. Det er ikke nok at have en plan.
 • Have en påvist klimaeffekt.
 • Have volumen.
 • Køre over flere år.
 • Have politisk ophæng f.eks. i kommunens klimaplan.
 • Være drevet af kommunen, alene eller i partnerskab
 • Tiltag, der nu eller på sigt indgår i kommunens CO2-opgørelse, kan ikke regnes med som Klimakommune Plus initiativ.
 • Udløber et initiativ, der er godkendt som Plus-initiativ, skal et andet stilles i stedet for at opretholde Plus-titlen.

Procedure

Klimakommunen ansøger Danmarks Naturfredningsforening med beskrivelse af de konkrete initiativer.

Om initiativerne skal følgende fremgår:

 • Formål
 • Forventet effekt
 • Hvilke aktører indgår
 • Hvornår trådt i kraft
 • Hvor lang varighed
 • Hvornår afsluttes
 • Hvem er kontaktperson

Efter behandling og godkendelse af de indmeldte initiativer, skal Plus-aftalen vedtages politisk i kommunen for sikre opmærksomhed og forankring.

Kommunens anerkendelse som Klimakommune Plus offentliggøres på klimakommuner.dk