Aftalen

  • Startdato: Oktober 2008
  • Reduktionsmål: 2% pr. år
  • Forlænget: 2012
  • Aftalens gyldighed: 2025 (Klimakommune-projektet blev dog udfaset i april 2021)

Kommunens websted

DN-Fredensborgs websted


Fredensborg som Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Fredensborg Kommune havde valgt at arbejde med indsatser, der skulle fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenovering. Et af tiltagne var at tilbyde borgerne gratis energitjek af deres boliger.

Samtidig lever Fredensborg Kommune op til kravene i Global Covenant of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer.


Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2017