*Kilde: Energistyrelsen

** Der er fra og med 2018 benyttet en anden metode til opgørelse af brændstofforbruget for kommunens bilflåde, end den der er benyttet i 2017. De opgjorte tal er baseret på den opdaterede 2020-rapport.

*** De opgjorte tal er baseret på den opdaterede 2020-rapport

****De opgjorte tal er baseret på den opdaterede 2020-rapport. For 2020 er medarbejderpendling medtaget i regnskabet, jf. rapporten s. 12.

Aftalen

  • Startdato: november 2017
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2020
  • Tidligere Klimakommuneaftale: 2010-2014

Kommunens website

DN-Hørsholm