*Kilde: Energistyrelsen

**Opgørelsesmetoden for transportens CO2-emissioner i Jammerbugt Kommune er ændret i 2019. For at
kunne sammenligne resultatet med sidste års resultat, er opgørelsesmetoden også ændret i 2019-rapportens udregninger
for 2018.

Aftalen

  • Startdato: August 2009
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025 (Klimakommune-projektet blev dog udfaset i april 2021)

Kommunens websted

DN-Jammerbugts websted