* Kilde: Energistyrelsens indrapportering til FN

**Fra og med 2015 har 2014 erstattet 2009 som baselineår for Region Nordjylland.

*** Tallene fra 2014-2016 er baseret på 2016-rapporten.

**** Tallene fra 2017-2019 er baseret på 2019-rapporten.

Aftalen

  • Startdato: December 2010
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025 (Klimaregion-projektet blev dog udfaset i april 2021)

Regionens website