* Kilde: Energistyrelsens indrapportering til FN

** Fra og med 2015 har 2014 erstattet 2009 som baselineår for Region Nordjylland.

Aftalen

  • Startdato: December 2010
  • Reduktionsmål: 2 pct. pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025

Regionens website