*Kilde: Energistyrelsen

**Søjlediagrammet for 2018 er baseret på 2019-opgørelsens reviderede 2018-tal.

***Ringsted Kommune har ændret opgørelsesmetode i 2019. 2019-opgørelsens tal kan derfor ikke direkte sammenlignes med de tidligere afrapporteringer.

Aftalen

  • Startdato: Februar 2009
  • Reduktionsmål: 2% pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025

Kommunens websted

DN-Ringsteds websted