*Kilde: Energistyrelsen

**Skanderborg Kommune har i 2018 revideret CO2-udledningen for tidligere år, således at de er udregnet med fast emissionsfaktor. Tallene fra de tidligere rapporter stemmer således ikke overens med de tal som vises på grafen.

***2020-opgørelsen skal ses i lyset af COVID-19-situationen.

Aftalen

  • Startdato: November 2009
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025 (Klimakommune-projektet blev dog udfaset i april 2021)

Kommunens websted

DN-Skanderborgs websted