Aftalen

  • Startdato: Juni 2009
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2020

Kommunens website

DN-Amager

Tårnby som Klimakommune Plus+

Tårnby var Klimakomune Plus+.

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Tårnby Kommune var Klimakommune Plus med initiativer inden for Energirenovering og Klimatilpasning.

Kommunen arbejdede både med energirenoveringer i virksomheder og i almenyttige- og privatboliger. Særligt havde kommunen fokus på bygninger med oliefyr som varmekilde. Som et led i strategien havde Tårnby Kommune købt adgang til værktøjet Boliganalysen, der giver mulighed for at analysere bygningernes energitilstand i kommunen og på baggrund af disse data tilrettelægge kampagner, hvor oplysninger om energibesparelsespotentialer for hver enkelt bygning bliver gennemgået.

Tårnby Kommune har desuden været i gang med flere regnvandshåndteringsprojekter som en del af deres klimatilpasningsinitiativer. Der er tale om etablering af regnhåndteringsanlæg i Travbaneparken, et klimakvarter omkring Kastrupgårdsskolen, et spildevandsplanprojekt ved Hyben Allé og et regnvandshåndteringsprojekt ved Gemmas Allé. Desuden har kommunen igangsat et projekt vedrørende etablering af hvidt tagpap på Pilegårdsskolens festsal.

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2020