Aftalen

  • Startdato: Juni 2009
  • Reduktionsmål: 2 pct. pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2020

Kommunens website

DN-Amager

Tårnby som Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ har kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere kan imødekommes og anerkendes i klimakommune-konceptet. Kommunen skal have initiativer indenfor mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Tårnby Kommune er Klimakommune Plus med initiativer inden for Energirenovering og Klimatilpasning.

Kommunen arbejder både med energirenoveringer i virksomheder og i almenyttige- og privatboliger. Særligt har kommunen fokus på bygninger med oliefyr som varmekilde. Som et led i strategien har Tårnby Kommune købt adgang til værktøjet Boliganalysen, der giver mulighed for at analysere bygningernes energitilstand i kommunen og på baggrund af disse data tilrettelægge kampagner, hvor oplysninger om energibesparelsespotentialer for hver enkelt bygning bliver gennemgået.

Tårnby Kommune er desuden i gang med flere regnvandshåndteringsprojekter som en del af deres klimatilpasningsinitiativer. Der er tale om etablering af regnhåndteringsanlæg i Travbaneparken, et klimakvarter omkring Kastrupgårdsskolen, et spildevandsplanprojekt ved Hyben Allé og et regnvandshåndteringsprojekt ved Gemmas Allé. Desuden har kommunen igangsat et projekt vedrørende etablering af hvidt tagpap på Pilegårdsskolens festsal.

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2020