*Kilde: Energistyrelsen

**Thisted Kommune har i 2017 fået ny og bedre beregningsmetode, der gør det muligt at inkludere transport. Som følge heraf er den stigning, der opleves i kommunens CO2-udslip i 2017 ikke en reel stigning, men skyldes den nye beregningsmetode. Opgørelsen af kommunens gennemsnitlige CO2-udslip er således hellere ikke helt retvisende.

Aftalen

  • Startdato: April 2009
  • Reduktionsmål: 3% pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025

Kommunens websted

DN-Thisteds websted