*Kilde: Energistyrelsen

**Thisted Kommune har i 2017 fået ny og bedre beregningsmetode, der gør det muligt at inkludere transport. Som følge heraf er den stigning, der opleves i kommunens CO2-udslip i 2017 ikke en reel stigning, men skyldes den nye beregningsmetode. Opgørelsen af kommunens gennemsnitlige CO2-udslip er således heller ikke helt retvisende.

***I 2019 har der i afrapporteringen til bygninger og anlæg været benyttet en anden måde at opgøre CO2 og energi pga. problemer med Kommunens Energi-rapporteringsværktøj Energykey. Energibesparelserne er i 2019 beregnet ud fra forventninger om besparelser ud fra de konkrete projekter der er gennemført. Det forventes, at Thisted Kommune kan bruge EnergyKey til CO2-regnskabet for år 2020 og lave en korrigeret 2019-opgørelse.

Aftalen

  • Startdato: April 2009
  • Reduktionsmål: Tre procent pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025 (Klimakommune-projektet blev dog udfaset i april 2021)

Kommunens websted

DN-Thisteds websted