Naturpleje som en del af ture og arrangementer

Naturen har brug for en hånd, fordi alt for mange naturperler er i fare for at gro til.

Når engen bliver til skov eller heden til krat, så mister mange naturområder deres unikke skønhed og sammen med dem levestederne for mange truede dyr og planter.

I gamle dage sørgede landbruget for at holde naturen åben. Får og beder spiste løs af lyngheden, kvier og kalve tog sig af græsset på enge og overdrev og selv magre jorde kunne brødføde en husmand og hans familie.

I dag holdes naturen åben ved hjælp af naturpleje.

Tag familien med på tur

Naturplejen i Danmarks Naturfredningsforening vil gennem konkrete aktiviteter gøre naturpleje til en sag for dig og mig.

Du kan sammen med dine børn, børnebørn eller forældre uforpligtende gøre en konkret og synlig forskel for naturen.

Mød op ved et af de mange arrangementer rundt om i landet.

Lær mere om naturpleje

Kom godt i gang

Vil du starte et naturplejeprojekt kan der være rigtigt mange ting at tænke på. Derfor vil Danmarks Naturfredningsforening gerne hjælpe med lidt af det praktiske. Du kan både låne grej og få hjælp til markedsføringen af dit projekt.

I Danmarks Naturfredningsforening er det Naturens Ambulance, der er din indgang til naturpleje.

Vi kan hjælpe med grej

Når du laver et høslætarrangement, kan vi låne dig et sæt med leer, høriver og greb. Kommer et høslætlaug op at køre kan I anskaffe eller lave jeres egne leer.

Er det et førstegangspleje af en eng eller et overdrev, der er ved at springe i skov, kan du låne ørnenæb, beskæresakse, håndsave og arbejdshandsker.

Læs mere om kogræsserlaug

Læs mere om naturplejelaug

Vi kan hjælpe med markedsføringen

Lige meget hvilken type naturpleje du planlægger, vil du sikkert gerne have mange frivillige hænder til at hjælpe dig.

Man kan aldrig vide hvor mange der dukker op på selve dagen.

Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Pressemeddelelser
  • Annoncering til lokalavisen
  • Design og print af plakater og flyers

Kontakt Naturens Ambulance

Kom på danmarkskortet

Danmarkskortet kan du finde naturplejegrupper over hele landet. Måske en der nogen tæt på dig, du kan kontakte og få et par gode råd med på vejen. Husk at få din egen plejegruppe på kortet.

Kontakt Naturens Ambulance

  • Hjælp til at afholde naturpleje, ture og arrangementer
  • Opstart af naturplejelaug
  • Registrering på Naturplejekortet
  • Kontakt: ambulance@dn.dk