Hver uge smider du og jeg 8 kilo mad, emballage, dåser, batterier, træ og fladskærme i skraldecontaineren. På et år bliver det ifølge ifølge Miljøstyrelsen til 447 kilo pr dansker, og det gør os til et af de lande i Europa, der producerer mest affald.

Derudover kommer affaldet fra industrien og detailhandlen.

I dag bliver det meste affald brændt på et af Danmarks 29 effektive forbrændingsanlæg. Her bliver affaldet omdannet til varme og el.

Men affaldsforbrændingen er som at tisse i bukserne for at holde sig varm. Affaldsforbrænding skaber varme i radiatoren, men løsningen er uholdbar, fordi vi brænder de naturlige råstoffer op, som vores eksistens er afhængig af.

Råstoffer som metaller, kul, olie, sten, sand og grus er ikke-fornyelige råstoffer, som naturen er millioner af år om at danne. Naturen kan ikke nå at erstatte dem i hverken vores egen, vores børns eller børnebørns levetid.

Naturlige råstoffer kan blive til nye

Ifølge FN har vi allerede i august hvert år opbrugt de råstoffer, som vi har til rådighed. Hvert år tager vi altså fra fremtidens lager.

Derfor skal vi halvere vores forbrug af råstoffer som olie, kul og fosfor. Hvis alle mennesker på jorden skal kunne bruge lige mange råstoffer, skal vi i den rige del af verden skære vores forbrug endnu længere ned.

Det kræver, at vi bliver bedre til at genbruge affaldet, så det kan blive til nye batterier, fladskærme og byggematerialer.

For eksempel kan 100 tomme dåser blive til 88 nye. Plastlåg kan blive til grønne mælkekasser. Lithium fra brugte batterier kan genanvendes i nye batterier.

Afbrænding af affald går ud over miljøet

Affaldsforbrændingen er også et kæmpe problem for miljøet. Affaldsanlæggene sender røgen gennem filtre, der fanger nogle af de miljøskadelige stoffer - men ikke alle. Filteret fanger ikke dioxin, som er klorholdige giftstoffer, som øger risikoen for kræft og er hormonforstyrrende.

En femtedel af det affald, vi sender på forbrændingen, vil slet ikke brænde op, og bliver til slagge. Slagge er en grå masse, som bliver brugt i bygningen af nye veje. Men slagge indeholder miljøfarlige tungmetaller, der siver ned til grundvandet.

Atomaffald skal håndteres forsvarligt

Der skal findes en løsning på hvor og hvordan dansk atomaffald skal deponeres. Vi mener, at det skal deponeres i Danmark, og at et kommende depot skal sikre, at affaldet ikke bliver en fare for sundhed, natur og miljø.

Læs vores holdninger til dansk atomaffald

Hvad gør vi?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for en bæredygtig udvikling, hvor vi køber mindre og producerer mindre affald.

Det er ikke realistisk at genanvende al affald. Derfor har vi sat et mål om, at 85 procent af vores husholdningsaffald af plast, metaller, papir, pap, glas, organisk affald skal indgå i produktionen af nye varer.

For at nå målet skal det være let at sortere affald. Derfor presser vi på for, at det bliver naturligt for os som borgere at sortere affald.

Læs om hvordan vi nedbringer vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Fremtidens produkter er designet cirkulære

Vi arbejder for en fremtid med en cirkulær økonomi, hvor alle ressourcer indgå i et kredsløb. Og vi presser på for, at fremtidens produkter ikke indeholder problematiske stoffer, som gør produkterne uegnet til genanvendelse.

Nye produkter skal designes, så de er egnet til genanvendelse. For eksempel kan hvide og grønne kødbakker godt genbruges, mens de sorte ikke kan.

Se vores kampagne for mindre mikroplast

Sammen rydder vi op i naturen

Ved siden af det politiske lobbyarbejde rydder vi sammen med tusinder af danskere op i naturen, når vi hvert år i april arrangerer Affaldsindsamlingen.

Her tager skolebørn og hele familien ud langs veje og i skov, strand og krat for at befri naturen for blandt andet dåser, flasker, cigaretskod og plastposer, så de ikke ender i maven på dyr og fisk.

For hvert år stiger antallet af deltagere og mængden af indsamlet affald.


DN mener

 • Vi skal producere mindre affald.
 • Vi skal genanvende 85 procent af vores nuværende husholdningsaffald
 • Vi skal være bedre til at genanvende plast, metaller, papir, pap, glas og organisk affald.
 • Vi skal finde løsninger til affaldssortering, der passer til forskellige boligtyper.
 • Det skal være let at sortere affald.

Object reference not set to an instance of an object.

Hvad kan du gøre?

Sådan minimerer du affald i din husholdning

 • Giv oplevelser i gave til fødselsdage og til jul i stedet for ting
 • Køb brugt frem for nyt.
 • Giv eller sælg flere af dine ting til genbrug.
 • Minimer madspild. Planlæg dine indkøb og gem madrester til dagen efter
 • Køb et genanvendeligt indkøbsnet til dine indkøb i stedet for plastikposer
 • Sorter altid dit affald – hvad enten du er så heldig, at du får afhentet sorteret affald på din bopæl, eller du skal aflevere det på genbrugsstationen.