36
vil have mindre affald og mere genbrug
Del budskabet

I Danmark er vi Europamestre... i skrald!

Vi er nemlig det land i EU, som skaber allermest affald per indbygger. Det viser nye tal fra EU.

Hele 845 kg skrald bliver det til per dansker – hvert år!

De store mængder affald er et stort problem for klimaet. 45 procent af verdens CO2-udledninger skyldes nemlig vores forbrug og produktion.

Affaldsbjerget er det direkte resultat af vores brug og smid væk-kultur. Så hvis vi vil løse klimakrisen, skal vi stoppe spildet af jordens ressourcer.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et Danmark helt uden affald senest i 2050. Det kan kun lade sig gøre, hvis politikerne sætter konkrete mål for at komme affaldsproblemet til livs.

Danmarks skal ikke længere være Europamestre i skrald. Vi vil have mindre affald og mere genbrug! Klimaet afhænger af det.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et affaldsfrit samfund i 2050. Det kræver at politikerne sætter mål for mindre affald og mere genbrug.

Og for at nå målene bør vi starte med de lavthængende frugter. Lad os sætte ind der, hvor produkter helt unødvendigt bliver smidt ud efter kun én gangs brug. Konkret foreslår vi:

  • Al takeaway-emballage skal indgå i et retursystem
  • Produkter købt på nettet skal leveres i beholdere, der sendes retur og genbruges
  • Alle større supermarkeder skal give kunderne mulighed for undgå engangsemballage ved at lave genpåfyldningsstationer for blandt andet tørvarer og husholdningsprodukter.

Hjælp os i kampen mod det store ressourcespild. Med din underskrift kan vi sammen kæmpe for en bæredygtig fremtid!

Hvis alle levede som i Danmark, ville det kræve fire jordkloder

Danmark er et rigt land med et stort forbrug. Allerede den 28. marts har vi brugt vores andel af naturens ressourcer, og hvis alle levede som os, ville det kræve mere end fire jordkloder. For eksempel bruger vi i Danmark hvert år omkring 130 millioner engangskaffekopper og 150 millioner engangsbokse til mad.

De danske politikere har ikke gjort nok for at ændre på de strukturelle udfordringer, der gør, at vores hverdag er fyldt med ting, som vi kun bruger kortvarigt, inden de ender som affald.

Når vi køber ind, er en stor del af indkøbsnettet fyldt med emballage, der skal smides ud. Næsten al take away bliver serveret i emballager, der kun kan bruges en enkelt gang. Og når vi handler på nettet, bliver varerne ikke bare leveret i oprindelig emballage, men i flere lag pap og plast.

72 procent af danskerne mener, at der er for meget engangsemballage i deres hverdag, og at vi i Danmark skal indføre pant på flere typer engangsemballage.

Kilde: Epinion for Danmarks Naturfredningsforening.

Affald skal forebygges

I Danmark har vi længe været gode til at brænde vores affald af og omdanne det til fjernvarme. Det var engang en god løsning, men det er det ikke længere. Afbrænding af affald er spild af jordens ressourcer og udleder CO2.

Vi sorterer i flere og flere forskellige skraldespande, så vi kan genanvende ressourcerne. Men det er i sig selv en energikrævende proces, og resultatet bliver oftest et ringere produkt. Så fx plastbøtten bliver til en plastikpose med begrænset levetid.

Der er alt for meget fokus på, hvad vi skal stille op med affaldet, når det ér for sent. Der skal meget mere fokus på at sørge for, at produkterne aldrig bliver til affald. De skal laves i en kvalitet, så de holder og kan bruges igen og igen. Altså genbrug.

Politikerne har længe talt om affaldsproblemet, og der er vedtaget flere handleplaner og strategier for at mindske mængden af affald i Danmark. Men ind til videre går det stadig den forkerte vej.

Vejen til det affaldsfrie samfund

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at Danmark bliver et affaldsfrit samfund senest i 2050. Det betyder, at de produkter og materialer, som vi sætter på markedet i 2050, ikke ender som affald igen.

Det lyder måske vildt. Men allerede for seks år siden vedtog Holland netop denne ambition.

Hvis Danmark skal løse affaldsproblemet, skal politikerne sætte konkrete mål for, hvor meget vi skal mindske mængden af affald. Derefter skal de gøre som i Holland og systematisk gennemgå alle sektorer og lave bindende aftaler for, hvordan de skal bidrage til løsningen.

Se mere om, hvordan vi opnår det affaldsfrie samfund i videoen.


Danmark er Europamestre i affald

  • EU's statistikkontor, Eurostat, udpeger år efter år Danmark som europamester i affald per indbygger. Tallene er ikke fuldt sammenlignelige på tværs af lande, men det ændrer ikke på, at vi er blandt de absolutte topscorere.
  • I Danmark skaber vi 4.927.000 ton husholdningsaffald om året. Både restaffald, haveaffald og det vi sorterer som pap, plast, madaffald osv.
  • Det svarer til, at hver eneste dansker smider 845 kg affald ud om året. Det er næsten det dobbelte af en gennemsnitssvensker, der skaber 431 kg affald, og det højeste i hele EU.