Mange af de produkter, som vi bruger i dagligdagen, indeholder plast. Plast har mange gode egenskaber, som f.eks. af forlænge holdbarheden for fødevarer. Men plast har også en bagside: Plast er lavet af olie, og når det brændes af som affald, bidrager det til klimaforandringerne.

Vi bør reducere forbruget af plast de steder, hvor det giver mening. Og plast skal kunne genanvendes i stedet for, at det enten bliver smidt direkte på forbrændingen, hvor det går op i røg, eller ender i naturen, hvor det skader hele økosystemet.

I dag bruger vi otte procent af verdens olieproduktion til at lave plast. Det skyldes i høj grad, at meget af plasten ikke bliver genbrugt.

I Danmarks Naturfredningsforening ønsker vi et opgør med forbrug og smid væk kulturen, vi arbejder for en danske plastpolitik, der sikre en bæredygtig, produktion, forbrug samt håndtering af plast som en værdigfuld ressource.

Lige nu arbejder EU målrettet med en plan for, at produkter i højere grad skal kunne genanvendes. Dette kaldes også for cirkulær økonomi. Målet er at genanvende 75 procent af det emballageaffald vi bruger i 2030.

Noget plast havner i naturen, hvor det tager mange år at nedbryde. Mens plasten ligger i naturen på land eller i vand, kan det være til stor skade for dyr, der kan komme til at spise det eller blive fanget/sidde fast i det.

Danmarks Naturfredningsforening mener:

  • Plastprodukter skal designes, så de kan genanvendes.
  • Plastproducenter skal tilbagetage deres produkter, så vi er sikre på, at plasten bliver genanvendt. Tilbagetagsordninger for de mest udbredte plastprodukter til husholdningen kan ske via pantordninger.
  • Plast skal produceres uden skadelig kemiske stoffer.
  • Forbruget af plast skal reduceres.

I dag bliver rigtig mange produkter i plast designet, uden at det er indtænkt i designet, at produktet skal kunne genanvendes. Det er en fejl, der skal gøres op med.

Det handler for eksempel om sort plast fra husholdningen, der kan sorteres fra som plastikaffald hjemme hos os selv, men som ikke kan finsorteres på de store sorteringsanlæg. Derfor ender den sorte husholdningsplast alligevel med at blive brændt af i stedet for at blive til nye plastprodukter.


Plast er et problem fyldt af muligheder

Største problem:

At plast ender i naturen, hvor det er til skade for vores dyreliv. Og at mange plastprodukter ikke er designet, så de kan genanvendes og derfor brændes. Det er det samme som at brænde olie og derfor dårligt for vores klima.

Løsninger:

Vi skal først og fremmest reducere vores forbrug af plast. Industrien skal producere plastprodukter uden uønsket kemi og plast, der kan genanvendes. Vi skal sortere vores affald og blive bedre til at lave plast om til nye plastprodukter i høj kvalitet.

Største myte:

At vi bare kan erstatte traditionelle plastprodukter med det, der kaldes biobaseret eller bionedbrydeligt plast. Dette løser ikke problemet med plast i naturen. Bionedbrydeligt plast forsvinder ikke bare af sig selv, det kan kun kompostere under særlige forhold.

Se også vores input til den nationale handlingsplan om plast

Object reference not set to an instance of an object.