Kirkeuglen er Danmarks mindste ugle og samtidig vores mest truede ugle. Faktisk er den i risiko for at blive udryddet inden for få år.

Der er kun registreret få ynglende kirkeuglepar. Men du kan få et live-indblik i de hemmelighedsfulde uglers liv hos et af parrene i Himmerland.

Læs mere om kirkeuglen

Lige nu er der amoriner i luften, for yngleperioden er gået i gang. Forhåbentlig betyder det, at der inden for kort tid er æg i redekassen, som uglemor ruger på i fire uger.

Hvis alt går efter planen, vil reden herefter være fuld af liv, når de små ugleunger titter frem.

Følg med og se, om du kan få et glimt af de truede ugler.

Overblik over laden

Redekassen

Foran redekassen

Hjælp til kirkeuglen

 Kirkeuglens overlevelse i Danmark skal sikres med Projekt Kirkeugle. En indsats, som Danmarks Naturfredningsforening har været med til at tage initiativ til.

Når du giver et bidrag til projektet, støtter du fodring, forskning og forbedring af levesteder for den truede kirkeugle.

  •  Fodring: Du støtter fodring af kirkeuglen og dens unger. På den måde er du med til at hjælpe flere unger på vingerne og øge chancerne for, at der dannes flere kirkeuglepar i fremtiden.

  •   Forskning: Du støtter op om forskning og dermed frembringelsen af ny viden og indsigter i kirkeuglernes bevægelser og behov.

  •  Forbedring af levesteder: Du støtter op om flere og bedre levesteder, hvor kirkeuglerne på egen hånd kan finde føde tæt ved, hvor de bor.

Tusind tak til alle, der allerede har støttet

Støt Projekt Kirkeugle med et valgfrit beløb