Kirkeuglen alvorligt truet og i overhængende fare for helt at uddø i Danmark.

Der er kun registreret få ynglende kirkeuglepar her i landet. Og nu har et af dem fået unger.

Uglemor vogter troligt over de sjældne, dunede væsener, som lige nu bruger dagene i den trygge rede i Himmerland.

Læs mere om kirkeuglen

Kirkeuglen er ikke større end en solsort, og er dermed også Danmarks mindste ynglende ugle.

Du kan få et live-indblik i de hemmelighedsfulde dyrs liv lige her.

Redekassen

Foran redekassen

Hjælp til kirkeuglen

 Kirkeuglens overlevelse i Danmark skal sikres med Projekt Kirkeugle. En indsats, som Danmarks Naturfredningsforening har været med til at tage initiativ til.

Når du giver et bidrag til projektet, støtter du fodring, forskning og forbedring af levesteder for den truede kirkeugle.

  •  Fodring: Du støtter fodring af kirkeuglen og dens unger. På den måde er du med til at hjælpe flere unger på vingerne og øge chancerne for, at der dannes flere kirkeuglepar i fremtiden.

  •   Forskning: Du støtter op om forskning og dermed frembringelsen af ny viden og indsigter i kirkeuglernes bevægelser og behov.

  •  Forbedring af levesteder: Du støtter op om flere og bedre levesteder, hvor kirkeuglerne på egen hånd kan finde føde tæt ved, hvor de bor.

Tusind tak til alle, der allerede har støttet

Støt Projekt Kirkeugle med et valgfrit beløb