I 200 år har vi fokuseret på at producere så mange ens træer som muligt til savværkerne.

Det har gjort vores skove ensformige og kedelige, fordi skovejere simpelthen har fjernet alle de typer af træer og buske, som de ikke kunne bruge.

Det har blandt andet betydet, at gamle træer er blevet fjernet og at moser og lysninger, er blevet drænet og tilplantet med nye træer.

Dyr og planter savner den gamle skov

Når vi strømliner og effektiviserer vores skove på denne måde, går det ud over diversiteten i plante og dyrelivet, fordi deres levesteder enten bliver for få, små eller helt forsvinder. Det har store konsekvenser.

Faktisk er hver fjerde af de dyre-, plante- og svampearter, der oprindeligt hører hjemme i vores skove, enten forsvundet eller i fare for at forsvinde fra Danmark.

Det er særligt arter som skovmåren eller flagermusen, som lider, fordi deres levesteder er afhængige af gammel skov.


Object reference not set to an instance of an object.

Hvad gør vi?

Vi arbejder for en mere naturlig skovdrift, som tager hensyn til naturen

Træ skal produceres efter naturnære principper

Vi arbejder for en mere naturlig skovdrift, som tager hensyn til naturen.

Hvis vi skal passe på skoven, skal vi producerer træ efter naturnære principper, som arbejder med skoven og ikke mod den. Det sikrer en smuk og varieret skov med plads til både dyr, planter og mennesker.

I praksis betyder en naturnær skovdrift, at skoven igen bliver fyldt med flere arter af træer og buske, som naturligt vokser i Danmark, og at der igen bliver plads til små unikke hjørner med vandhuller, moser og gamle træer.

Hvad kan du gøre?