I 1808 fik Danmark sit allerførste juletræ. Det blev tændt på Holsteinborg Gods på Vestsjælland. Siden da er juletræet blevet en fast tradition i de danske stuer i december måned. Men der går en lang proces forud for, at det kan stå i vores stuer med lys, pynt og stjerne på.

Frøene til træerne bliver samlet fra grankogler og skal herefter stå i planteskole i tre år, før det kan komme ud på marken. Det tager mellem otte og ti år, fra et frø bliver sået, til der står et juletræ, som vi kender dem.

Umiddelbart kan man tænke, at et juletræ er et juletræ, men det er langt fra tilfældet. Der findes forskellige arter, forskellige måder at dyrke træerne på, og mange andre ting man kan tage højde for, når man køber et juletræ. Du finder de gode råd længere nede på siden.

En juletræsplantage er ikke natur

80 procent af alle danske juletræer bliver dyrket på landbrugsjord, mens de resterende 20 procent dyrkes i skov. Selvom juletræerne vokser i skoven, så er det begrænset, hvor meget natur, der er.

- Træerne bliver aldrig særlig gamle, og der er meget højere brug af kemi, end der ville være i en almindelig skov. Derudover er der slet ikke noget naturligt økosystem. Juletræer i skoven skal betragtes som en landbrugsproduktion, forklarer skovpolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening Nora Skjernaa Hansen.

Læs også: Sådan bortskaffer eller udnytter du dit juletræ efter jul

Danske juletræer er et stort eksporteventyr

Ifølge brancheforeningen Danske Juletræer udgør det samlede areal med pyntegrønt i Danmark 35.000 ha. Det dækker over både juletræer og klippegrønt, vi bruger til dekorationer og lignende. I 2019 blev det til 12 millioner juletræer, hvor 10,5 millioner af dem gik til eksport, hvilket svarer til en eksport på 0,8 milliarder kroner.

Tyskland er den største opkøber af danske juletræer, da de køber cirka 50 procent af træerne. Den anden halvdel sælges til forskellige lande, hvor Frankrig, Storbritannien, Holland, Polen, Sverige, Tjekkiet, Østrig, Norge og Schweiz er de vigtigste aftagere.

To procent af juletræerne er økologiske

Cirka to procent af de juletræer, der produceres i Danmark, er økologiske. Producenterne af økologiske juletræer oplever større og større efterspørgsel på deres træer.

Mange juletræer sprøjtes med gift mod ukrudt, lus og mider

Juletræsproducenter, der dyrker konventionelle juletræer, bruger sprøjtegift til at holde bl.a. ukrudt og lus væk fra træerne. Og fordi træerne skal vokse i otte til ti år, før de bliver fældet, bliver de sprøjtet over mange år.

I Danmark bruges der årligt cirka 25 tons glyphosat, også kaldet Roundup, til at sprøjte juletræer og klippegrønt.

Mængden af sprøjtegift afhænger af vejr og jordbund, fordi jorden og vejret har betydning for mængden af ukrudt og luseangreb. For at bekæmpe ukrudt sprøjter man under juletræerne, og man sprøjter på selve træerne for at undgå lus. Derudover benytter man enten mekaniske metoder til at vækstregulere eller ruller med et vækstreguleringsmiddel på toppen af juletræerne for at få en god topskudslængde.

Producenter af økologiske juletræer bruger som udgangspunkt slet ikke sprøjtegift, og i så fald kun nogle enkelte midler godkendt til økologi. Økologiske juletræer er således dyrket stort set uden kemi og også uden kunstgødning. Produktionen af økologiske juletræer er også økologisk i sin spæde start, da selve frøet også skal være certificeret økologisk.

Du kan tage hensyn til naturen når du vælger juletræ

Et juletræ begynder som et frø, og langt de fleste af de frø, som juletræsproducenterne bruger til danskernes foretrukne juletræ, nordmannsgranen, kommer fra en mere end 100 år gammel naturskov i Georgien.

Hvis man som forbruger ønsker et bæredygtigt juletræ, så bør man tage med i betragtning, hvor frøet kommer fra og med hvilke metoder og konsekvenser for naturskoven og befolkningen i udlandet, som juletræet hænger sammen med.

Et juletræ, som både er økologisk og et såkaldt Fair Tree, tager hensyn til både natur, miljø og de mennesker, der arbejder med at høste frøene i Georgien.

- Ved at købe et økologisk juletræ sikrer du, at området, som frøene er fra i Georgien, bibeholder en naturlig biologisk balance. Derudover bliver der hos de danske økologiske producenter ofte etableret fuglekasser og blomsterstriber for at tilgodese dyr og miljø, hvor juletræerne vokser op, siger formand for Økologisk Juletræsforening, Marianne Bols.

Fuglekasser, blomsterstriber og naturlig vækst

Og netop fuglekasser og blomsterstriber kan have stor betydning for en juletræsplantage, da området kan være et levested for mange forskellige arter, selvom det ikke er en rigtig skov.

- Det kan være et sted, der bliver brugt af mange fugle og insekter. En del fugle er tilknyttet lysninger og kratbevoksninger, bl.a. fordi de kan finde insekter i træerne. Men hvis grantræerne og ukrudtet imellem dem bliver sprøjtet med gift, er naturværdien begrænset, forklarer Nora Skjernaa Hansen.

Derudover får økologiske juletræer lov til at vokse uden kemi, mens der bliver brugt kemi til at sørge for, at konventionelle træer er pæne og ikke har for mange skønhedsfejl.

- Der kan gå mange konventionelle træer til spilde, fordi opkøberne har store krav til, hvordan de skal se ud. De deles typisk op i prima, standard og uklassificeret og resten bliver så ikke solgt. Økologiske træer bliver ikke kategoriseret på samme måde, men kun efter højde, og derfor er udnyttelsesgraden på økologiske træer langt højere, og dermed er de også mere miljøvenlige end konventionelle juletræer, siger Marianne Bols.

Juletræsproduktion der tager hensyn

Når frøene til juletræer af nordmannsgran skal høstes i naturskoven i Georgien, så er det ikke uden risici. Kogleplukkere kravler op i 30-40 meters højde for at indsamle frø, og det kræver det rette sikkerhedsudstyr på, så de ikke risikerer at falde ned.

Derudover er Georgien et af Europas mest fattige lande, og for befolkningen i området, hvor frøene bliver høstet, er det en vigtig indtægtskilde at arbejde som kogleplukkere. Indkomsten fra frøene er også vigtig for bevarelsen af skovene. Da juletræer er en storproduktion i Danmark, er flere danske aktører engageret i høsten af frø i Georgien. Marianne Bols, der også er formand for Økologisk Juletræsforening, har grundlagt Fair Trees for at fremme en juletræsproduktion, der er god for både natur, miljø og mennesker.

- Hvis du køber et Fair Trees juletræ bidrager du til uddannelse, sundhedsfremme og udvikling for lokalbefolkningen i Georgien. Alle Fair Trees, der sælges i Danmark, er også økologiske, siger Marianne Bols.

Levinsen A/S høster også frø i naturskoven i Georgien, men er ikke juletræsproducent. Virksomheden har siden 1953 produceret frø til planteskoler - herunder frø til juletræer. Leder af Levinsen A/S, Ulrik Kejser Nyvold, understreger, at det er vigtigt at efterlade så meget som muligt i lokalsamfundet i Georgien.

- Vores frøproduktion er lokalforankret i Georgien. Koglerne bliver ikke kun plukket dernede, men bliver også klænget (bearbejdet) lokalt og bliver dermed lavet til et færdigt forædlet produkt i Georgien. På den måde tilfører vi yderligere værdi i form af løn og skatter til lokalsamfundet udover selve koglehøsten, siger Ulrik Kejser Nyvold.


Foto: colourbox

Fakta om danske juletræer

  • I Danmark dyrker vi 12 millioner juletræer. Ca. 10,5 millioner eksporteres.
  • Danmark eksporterer primært juletræer til vores nabolande, men også lande som Hong Kong, Singapore og de Forenede Arabiske Emirater.
  • I Danmark dyrkes 80 procent af juletræerne på landbrugsjord, mens 20 procent dyrkes i skoven.
  • Ca. to procent af de juletræer, der dyrkes i Danmark, er økologiske.

Kilde: Danske Juletræer

DN mener om juletræer

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for en rig og mangfoldig natur. Juletræsplantager, hvad end de er beliggende i skov eller på landbrugsjord, er ikke natur.

Danmarks Naturfredningsforening anerkender, at traditionen for juletræer i de danske stuer er stærk, og foreningen kan se en værdi i, at danskerne inviterer et træ indenfor, som symbol på natur.

Foreningen ser gerne, at juletræer så vidt muligt vokser på landbrugsjord og er økologiske, således at miljøet tilgodeses mest muligt og naturen kan få plads i skovene.

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler danskerne at købe økologiske rødgraner og juletræer mærket som Fair Trees, da disse er mindst belastende for natur og miljø både i Danmark og i udlandet.

Flere tips til bæredygtig jul