Hvad gør vi?

20 procent urørt natur skaber biodiversitet

Urørt skov med gamle og døde træer, blomsterrige lysninger og naturlig vandstand og gerne græssende dyr. Den skal vi have mere af.

Derfor foreslår vi at tage 20 procent af al skov ud af træproduktionen inden 2030 for at skabe gode levesteder for truede arter og større biodiversitet generelt.

Udvælgelsen skal være smart. Hvis vi vælger områder med særligt meget naturligt potentiale, så får vi mest biodiversitet for pengene og har stadig masser af anden skov til at producere træ i på fornuftig vis.

Lokalt arbejder vi for, at skovene bliver endnu bedre levesteder for et mylder af liv, og for at alle kan få gode oplevelser i skovene.

alt
Nora Skjernaa Hansen
Rådgiver skovpolitik og Biodiversitet Nu
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 60

DNs mål for de danske skove

2020

 • Alle kommuner har en træpolitik.
 • Alle skovejere kender sin skovs perler.


2030

 • 20 procent af Danmarks skovareal
  ligger urørt af træproduktion, herunder:
  • 20 dynamiske skovlandskaber over
   1000 hektar.
  • 100 procent af træproduktionen er
   certificeret.
 • Dobbelt så mange besøg i skovene.


2050

 • 20 % af Danmark er dækket af skov.
 • Skovenes lager af kulstof er steget
  med 50 %.

Hvad kan du gøre?