Det gælder fremtiden for det danske hav, når politikerne skal lave Danmarks første havplan. Havplanen bestemmer, hvor stor en del af havarealet, der skal reserveres til blandt andet fiskeri, vindmøller, råstofudvinding og natur.

De politiske forhandlinger om havplanen begyndte fredag, og før forhandlingerne overrakte Danmarks Naturfredningsforening 53.000 underskrifter fra bekymrede danskere til politikerne. De 53.000 danskere har alle har skrevet under på et opråb om at beskytte 30 procent af det danske hav effektivt og lade 10 procent være helt urørt.

Ministre og ordførere fik overrakt de mange underskrifter som flaskepost af præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. Hun takker de mange underskrivere for at sende et stærkt signal til politikerne, der nu skal forhandle om det danske havs fremtid.

- Mange af os danskere har en stor kærlighed til det hav, der omgiver os. Vi bader, sejler, dykker og fisker i havet, og det store antal danskere, der med deres underskrift bakker op om en stærkere beskyttelse af havet, vidner om, at vi ønsker at gøre det i et rent og levende hav, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Vores sårbare natur i havet har det elendigt

Erhvervsminister Simon Kollerup, miljøminister Lea Wermelin og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn var blandt de mange politikere, der fik overrakt de 53.000 underskrifter før forhandlingerne om den nye havplan.

Politisk flertal vil have bedre beskyttelse af havet

Regeringens udspil til en havplan har fået en hård medfart fra både erhvervs- og naturorganisationer og fra et flertal af Folketingets partier, der nu vil bruge forhandlingerne om havplanen til at påvirke, den måde vi i fremtiden skal beskytte og benytte vores fælles danske hav.

Et markant flertal af Folketingets partier ønsker således at gå væsentligt længere end regeringen, når det kommer til at beskytte havet. De kræver blandt andet mindst 10 procent urørt, strengt beskyttet hav i Danmark, mens regeringen har lagt op til, at det kun skal gælde for 4,1 procent af havet.

Den politiske opbakning til mere urørt hav glæder Danmarks Naturfredningsforening.

- Partiernes udmeldinger om havplanen viser, at et flertal har langt højere ambitioner for den danske havnatur, end det regeringens udspil lægger op til. Vi skal sammen have løftet vores havnatur ud af den dybe krise, som fisk, bunddyr og de marine planter befinder sig i, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Derfor er havet truet

alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri

Flertal af danskere går ind for 10 procent urørt hav

Der er også stor opbakning i befolkningen til 10 procent urørt hav. Det viser en meningsmåling, som Epinion foretog for Danmarks Naturfredningsforening i februar.

Her svarede 58 procent af de adspurgte, at de var helt eller delvist enige i, at der bør udlægges 10 procent urørt hav, som en række grønne organisationer og partier har foreslået. Blot 10 procent af danskerne svarede, at de var helt eller delvist imod.

Urørt hav vil øge biodiversiteten i havet og skabe levesteder til fisk og planter. Men opbakningen til 10 procent urørt hav sker også, selvom det samtidig vil kunne fjerne fiskeområder fra fiskeriet og gå udover energi- og erhvervsinteresser, som fx olie, gas og råstofudvinding samt påvirke områder til opsætning af vindmøller.

- Vi glæder os over, at der nu lægges en plan for, hvordan vi vil bruge havet i fremtiden. Men i regeringens havplan er der lagt op til en alt for dårlig beskyttelse af den havnatur og de fiskebestande, der har det historisk dårligt. Vi mennesker skal kunne bruge havet. Sætte havvindmøller op og fange fisk her. Men det kan og skal ske på en måde, hvor det ikke betyder en fortsat ødelæggelse af havet, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere: Genopretning af stenrev fik antallet af torsk til at eksplodere