Din have er et oplagt overvintringssted for mange insekter, fugle og smådyr. Men for at hjælpe de små dyr over vinteren kræver det, at haven er indrettet rigtigt.

Vores haver er i dag typisk meget pæne og plejede, og det levner ikke megen plads til havens vilde dyr.

Her er syv tips til, hvordan man kan få en lidt mere vild vinterhave, som vil give flere levesteder til havens dyr.

Læs mere: Få flere tips til en vild have - tilmeld dig Slip Haven Fri

1) Efterlad føde og vand til små fugle

De små fugle kan have svært ved at finde føde om vinteren, og du kan hjælpe dem på flere måder.

Lad bær og frugt på buske og træer blive hængende. Og lad dine visne stauder stå, da deres frø er fulde af næring til fuglene vinteren igennem.

En balje med vand eller noget lignende kan hjælpe fuglene, men også salamandere og pindsvin vil have gavn af vand i haven.

Disse arter hjælper du:

Det er fugle som rødhals, gærdesmutte og blåmejse, der bliver i landet om vinteren, og som vil have gavn af lidt ekstra føde.


Foto: Emilie Palm Olesen

2) Lav en brændestabel

En brændestabel kan være dekorativ som rumdeler i haven, men den har også stor værdi for livet i haven. I en brændestabel vil der med tiden kommer huller og hulheder, hvor bier og andre insekter kan flytte ind.

Vil du hjælpe insekterne på vej, kan du bore 20 centimeter dybe huller i træstykkerne. Så har du et naturligt insekthotel.

Disse arter hjælper du:

De fleste voksne sommerfugle og bier dør, når frosten rammer, og det er således kun æggene, der lever videre.

Men nogle arter, f.eks. sommerfuglene nældens takvinge og dagpåfugleøje overvintrer som voksne. Det er dem, du kan hjælpe med en brændestabel.


3) Lav et kvashegn

Også kvashegnet kan være dekorativt, og så slipper du for at køre dine grene på genbrugspladsen. Kvashegnet kan skabe ly for fugle, der har brug for at sidde og slappe af i løbet af vinteren.

Pindsvinet er gået i hi på nuværende tidspunkt, men de elsker ellers kvashegnet og kan flytte ind i bunden. Bygger du kvashegnet i nærheden af køkkenhaven, kan pindsvinet hjælpe med at holde haven fri for snegle om sommeren.

Disse arter hjælper du:

Pindsvin. Kvashegnet er også et idéelt overvintringssted for de sommerfuglearter, som er nævnt tidligere.


Foto: Ole Laursen

4) Lav en kvasbunke

En kvasbunke er et fantastisk levested for en lang række arter. Særligt hvis du laver bunken på en dejlig solrig plads, hvor temperaturen kan blive høj. Jo varmere bunken er, jo flere arter vil kunne leve der.

Disse arter hjælper du:

Kvasbunken er en gave til et hav af arter.

Blandt andet yngler salamander, tudser og snogen i dødt organisk materiale. Både lille og stor salamander overvintrer også gerne i en kvasbunke, så længe der er vand i haven.


5) Lad gamle træer stå

Når et træ er ved at forgå, er mange af os hurtige til at fælde det og køre grene og stammer på genbrugsstationen. Men det er et problem, for vi har i dag alt for få gamle og døende træer i naturen og i vores haver.

Når træer bliver gamle og får skader, kan svampe og insekter lettere trænge ind i træet. Og er man heldig, flytter spætten måske ind, da der med tiden kommer billelarver i træet.

Disse arter hjælper du:

Et hav af insekter, svampe og flagermus.

Sommerfuglene citronsommerfugl og sørgekåbe er nogle af arterne, der er kendt for gerne at søge tilflugt i træerne hulrum og under gammelt bark gennem vinteren.


6) Sæt en foret fuglekasse op

En stor foret fuglekasse er et godt alternativ til naturlige boliger i gamle træer. Vælg eksempelvis en uglekasse. Heri lægger du dødt organisk materiale som træsmulder. Sæt en lille plade for noget af indgangen, så vil kassen danne et godt ly for småfugle og insekter - og måske endda et egern.

Gærdesmutter elsker at sidde tæt sammen, så du kan opleve, at syv-otte gærdesmutter overvintrer i kassen, ligesom forskellige biller, larver og edderkopper kan flytte ind. Dermed bliver kassen et naturligt foderbræt for havens dyr.

Disse arter hjælper du:

Egern og standfugle som gærdesmutter.


Slip Haven Fri

Tilmeld din have Slip Haven Fri og få flere tips til, hvordan du gør din have mere vild til gavn for havens dyr.

For at være med skal din have være giftfri og mindst 20% af havens areal skal være vild og naturvenlig.