Derfor skal du anlægge en vild have

Vi står midt i en global biodiversitetskrise, og Danmark er et af de mest naturfattige lande i Europa. Mange af vores sommerfugle og andre vilde smådyr er derfor pressede, og over 1.800 arter i Danmark er truede, fordi de mangler steder at leve og finde føde.

Heldigvis er der stadig flere haveejere, som gør dele af deres have mere vild og naturvenlig. Når du giver mere plads til naturen i din have, tilbyder du læ og føde til de pressede sommerfugle, vilde bier og andre dyr, som ellers kan have det svært.

Samtidig kan en vild have med vilde blomster være utrolig smuk. Vilde haver kræver ofte mindre havearbejde, da de i høj grad kan passe sig selv. Og så kan det være sjovt for både børn og voksne at følge med i, hvilke vilde dyr som kommer på besøg og får den vilde have til at summe af liv.

Sådan kommer du i gang

Først og fremmest skal vi droppe idealet om, at en have kun kan være smuk, hvis den er velfriseret, græsset slået og blomsterne står på lige rækker. Den vilde, mangfoldige have er nemlig rodet ligesom naturen.

Så den første øvelse er, at vi gør op med trangen til at kontrollere og holde orden - i hvert fald i den del af haven, som vi gerne vil have mere vild.

Derudover er det vigtigt, at vi dropper sprøjtegiften i haven. Gift dræber liv, og i en vild og naturlig have vil vi gerne have så meget forskelligt liv som muligt.

Endelig skal du vælge, hvilke dele af haven du gerne vil gøre mere vild. Og så kan du vælge, om du vil have alle eller nogle af de nedenstående ti naturelementer, som på hver deres måde bidrager til biodiversiteten i haven.

Gør som tusindvis af andre haveejere og tilmeld din have til vores projekt Slip Haven Fri.

Så får du vejledning til omlægning af din have og en flot sticker til postkassen.

10 gode naturelementer i vilde haver

1. Mange blomster

Jo flere forskellige slags danske blomster, desto bedre. Vælg arter der blomstrer på forskellige tidspunkter af året, så din have blomstrer fra tidlig forår til sent efterår. På den måde hjælper du sommerfugle og vilde bier med føde hele året. Du kan så blomsterfrø forskellige steder i haven, eller lave en hel vildeng.

Læs mere: Sådan forvandler du din græsplæne til en blomstereng

2. Boliger til dyr

Jo vildere din have er, jo flere forskellige dyr vil kunne finde naturlige levesteder, hvor de kan slå sig ned og bygge hjem. Men du kan også hjælpe havens dyr ved at bygge en bolig til dem. Du kan for eksempel sætte redekasser op til forskellige fuglearter eller lave et hotel til vilde bier og andre insekter.

Læs mere: Sådan bygger du insekthoteller til din have

3. Vand i haven

Vand er livsnødvendigt for alt levende. Alle former for vand hjælper havens tørstige dyr. Det er uanset, om du har plads til en sø, en havedam, et fuglebad eller blot en lille en underskål, der fyldes op med vand regelmæssigt. Undgå fisk i havedammen da de spiser paddernes æg.

Læs mere: Sådan laver du en havedam eller et vandhul i haven

4. Kvashegn og grenbunker

Lad være med at betragte gamle grene, blade og kviste som haveaffald. Giv det i stedet lov at ligge uforstyrret i haven som bunker eller som kvashegn. Det skaber læ, føde og levesteder til gavn for mange forskellige pattedyr, fugle, insekter og svampe.

Læs mere: Sådan bygger du et kvashegn af gamle grene

5. Buske og krat

Forskellige slags danske buske og krat kan puste nyt liv i haven. De giver gode muligheder for læ, skygge, beskyttelse og føde til havens dyr. Bærbuske og blomstrende træer hjælper blandt andet fugle, bier, sommerfugle og biller.

Læs mere: Disse buske og træer er gode for naturen i din have

6. Varmt og tørt område

Mange af havens dyr har brug for at blive varmet op. Skab derfor et varmt, tørt og lysåbent sted i haven, hvor solen kan bage direkte på jorden. Her trives dyr og planter, som har brug for lys og varme. Det kan for eksempel være firben og padder.

Læs mere: Sådan får du varme områder i haven

7. Gamle træer

Gamle og hule træer med furer og sprækker i bakken er værdifulde levesteder for et væld af arter. Derfor er det vigtigt at passe på dem og lade dem stå i haven. Både insekter, fugle og svampe kan drage nytte af de gamle træer i haven.

Læs mere: Gode råd om gamle træer i haven

8. Sten i haven

Placer nogle stenbunker, stendiger eller et stengærde i haven. Står de sydvendt og solrigt, er de både gode skjulesteder og opvarmningsområder for blandt andet vilde bier, sommerfugle, padder og krybdyr.

Læs mere: Sådan kan du anlægge sten i haven

9. Døde træer

Det er godt for biodiversiteten med liggende eller stående døde træer, der får lov at blive nedbrudt på naturlig vis. Hvis du har et træ, som du bliver nødt til at fælde, så lad det ligge i haven - eventuelt skåret op og lagt forskellige steder i haven. Dødt træ er vigtigt for mange arter som for eksempel svampe, nedbrydere, insekter og fugle.

Læs mere: Gode råd til at få mere dødt træ i haven

10. Jordvold

Lav gerne en sydvendt vold eller skråning i haven - gerne med bare og sandede områder. Det giver gode betingelser for blandt andet sommerfugle og vilde plantearter. Og det skaber også redesteder og boliger til vilde bier og andre insekter.

Læs mere: Sådan bygger du en jordvold i haven

Få gratis tips og inspiration til at gøre din have mere vild.