Sommerfugle, vilde bier og rigtig mange andre insekter er hårdt pressede. De mangler akut levesteder i Danmark.

Marker, skove, haver og andre grønne arealer er for ensartede. Hvor der før var plads til mange forskellige planter, er der i dag kun få arter hvert sted. Det er et problem for de mange insekter, der er knyttet til bestemte plantearter.

Men du kan gøre en forskel i din egen have. Ved at plante og så de rigtige blomster og tilrettelægge haven, så der er plads til dyrene, kan du gøre din have til et naturvenligt helle for de vilde insekter.

Seks tips til vild blomsterhave

1. Planlæg din have

Hvis du ikke allerede har gjort det, så prøv at sætte dig ned og tegn din have. Hvor skal dine blomsterbede ligge? Hvilke farver, skal de have?

2. Find ud af, hvad der gror naturligt

Det er vigtigt, at du ved, hvad der naturligt gror i dit område. Vilde planter er jo kun vilde, fordi de gror naturligt. Prøv at gå en tur i dit nærområde og hold øje med, hvad der egentlig gror i grøftekanter og på enge og heder eller parker. Disse blomstertyper er der, fordi de godt kan lide jordtypen – og du har sandsynligvis samme jordtype.

3. Brug ikke gødning eller sprøjtegift

Fjern i stedet ind imellem ukrudt og skær planterne til, hvis de breder sig for meget.Ty ikke kun til de store, farverige blomster, men lav et miks af flere forskellige blomster. Hvis du har flere størrelser af blomsterplanter, så skaber det mere diversitet i din have, og det er skønt for dit blik, men også for insekterne. Se nedenfor, hvilke blomster er særligt velegnede til insekter.

4. Del og byt frø med dine naboer

Har I en Facebook-gruppe for jeres by eller landsby, så prøv at skrive et opslag, hvis du søger bestemte blomster, eller hvis du selv ligger inde med blomsterfrø, som du ikke får brugt.

5. Lav afstand mellem blomsterne

Det er en god idé at plante med lidt afstand, så planterne kan vokse sig store uden at genere de andre. I naturen overlever den stærkeste, men du kan heldigvis styre det i din egen have.

6. Byg et insekthotel

Det er heldigvis ikke kun dig selv, der får en masse godt ud af at have en smuk blomsterhave. Ved at stable brænde eller bygge et lille fint hotel til insekterne, kan din have blive et helle for trængte arter, der mangler føde og levesteder samt vinterly, når den tid kommer.

Se, hvordan du gør her

Disse vilde planter er flotte og udgør både levesteder og madpakker for insekter:

Engkarse

Planten er en vigtig foderplante for larverne af flere forskellige sommerfugle af hvidvingefamilien, fx aurora og grønåret kålsommerfugl. God til fugtig jord.

Blåhat

Urt. Den er knyttet til lysåbne voksesteder med veldrænet, tør bund og ringe kvælstofindhold.

Hjortetrøst

Knyttet til lysåben og fugtig eller våd bund med næringsrig bund.

Rødkløver

God biplante. Den er i Danmark meget almindelig over hele landet på skrænter, overdrev og enge.

Storkenæb

Placer storkenæb i fuld sol i en tør jord. Er din jord leret, kan du blande lidt sand i. Er din jord derimod sandet, kan du blande den med muldjord eller kompost.

Oksetunge

Gammelt lægemiddel og siges at hjælpe på melankoli. Den findes på lysåbne, sandede steder med neutralt pH.