Næsten hele 32 mio. kvadratmeter er nu officielt blevet giftfrie. For Aalborg Kommune har netop tilmeldt alle deres offentlige arealer til Giftfri Have. Med deres tilmelding træder de i Furesø Kommunes fodspor, der i sidste uge tilmeldte otte mio. kvadratmeter.

Giftfri Have er et fælles initiativ fra Danmarks Naturfredningsforenings og Landsforeningen Praktisk Økologi, der skal fremme vild natur og biodiversitet i de danske haver og samtidig beskytte grundvandet mod rester af sprøjtegift.

For Aalborg Kommune er hensynet til grundvandet en af hovedårsagerne til, at de holder deres arealer giftfrie:

- Kommunens offentlige arealer er giftfrie for at beskytte borgernes drikkevand. Her i Nordjylland har vi jordlag, der gør, at sprøjtegift hurtigt kan trænge ned og spores i vores grundvand. Derfor føler vi et ekstra stort ansvar for holde vores områder giftfrie, siger Kirsten Lund Andersen, der er stadsgartner for Park & Natur i Aalborg Kommune.

Faktisk har kommunen ikke brugt sprøjtegift siden slutningen af 90’erne. Den nye tilmelding til Giftfri Have skal gøre det mere synligt både for omverdenen og borgerne, at kommunens arealer er giftfrie.

Giftfrie arealer gavner grundvandet

Når der bliver brugt sprøjtegift på marker, i haver og på offentlige arealer, så kan rester af gift havne det i sidste ende i vores grundvand. Senest har en ny opgørelse fra det geologiske datacenter (GEUS) vist, at en udbredt svampegift er fundet i hver tredje drikkevandsboring.

Sprøjtegift er samtidig til skade for insekter og biodiversiteten. Derfor glæder det Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, at Aalborg Kommune nu officielt erklærer sig giftfri.

- I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi målrettet for rent drikkevand og miljø. Vi er derfor glade for, at Aalborg Kommune som den anden kommune i Danmark har valgt at tilmelde sig til Giftfri Have med hele 31 mio. kvadratmeter. Det sender et stærkt signal til landets øvrige kommuner og deres borgere om at droppe giften, for at beskytte vores grundvand, biodiversitet og os selv, siger hun.

For blot en uge siden tilmeldte Furesø Kommune sig Giftfri Have, og nu følger Aalborg trop. Det betyder, at Giftfri Have nu i alt runder lidt over 8000 hektar.


Bliv medlem: Vi kæmper for et sprøjtefrit Danmark