Der blev ryddet gevaldigt op i naturen og i de danske byer, da Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling løb af stablen i uge 13. Godt 204.000 børn og voksne gav en hånd med, og det var ikke så lidt, de fik samlet sammen.

I løbet af ugen blev der blandt andet indsamlet store mængder engangsemballage – en affaldstype, som årets indsamling satte særligt fokus på, og som de frivillige indsamlere blev bedt om at tælle og registrere.

I alt er der blevet registreret mere end 350.000 stykker engangsemballage – heriblandt godt 25.000 engangskopper og 54.000 øl- og sodavandsdåser.

Og det er tankevækkende mange, lyder det fra naturfredningsforeningens præsident, Maria Reumert Gjerding, der dog ikke er overrasket over det høje antal.

– Vi forventede, at der ville blive fundet en hel del engangsemballage, for det er desværre noget, som vi bruger enormt meget af i Danmark, og som i øvrigt plejer at fylde godt i sækkene, når vi holder affaldsindsamling. Alligevel gør det indtryk, når der på blot en enkelt uge bliver fundet så meget af det ude i naturen og rundtomkring på gader og stræder. Det understreger virkelig, at vi har et problem med vores affald og omgangen med ressourcerne – et problem, vi er nødt til at få løst, siger hun.

Samlet set er der blevet registreret 97 ton affald på årets udgave af Affaldsindsamlingen. Danmarks Naturfredningsforening har modtaget registreringer fra 38 pct. af de afviklede affaldsindsamlinger. De indsamlede mængder engangsemballage og andet affald formodes derfor at være endnu større.

Se, hvor meget der er blevet registreret i din kommune

Opgør med brug og smid væk-kultur

Affaldsindsamlingen blev i år skudt i gang på Danmarks ’country overshoot day’ – dagen, hvor Danmark ifølge tænketanken Global Footprint Network havde opbrugt sin andel af verdens naturressourcer for i år.

Ifølge Maria Reumert Gjerding illustrerer fundet af de mange stykker engangsemballage meget godt, hvorfor Danmark allerede en fjerdedel inde i året er gået i overtræk på ressourcekontoen.

– Danmark er et af de allermest ressourceforbrugende lande i verden, hvilket ikke mindst skyldes, at vi er utroligt gode til at forbruge og smide væk. Det er engangsemballagerne et rigtig godt eksempel på, for det er jo produkter, der ligefrem er designet til kun at blive brugt en enkelt gang. Vi er nødt til at gøre op med denne brug og smid væk-kultur og i stedet passe bedre på ressourcerne. Fremfor for at ende som affald, der tydeligvis også havner i naturen, skal vores produkter designes, så de kan blive brugt igen og igen. Vi skal kort sagt blive bedre til at genbruge og til at producere langt mindre affald, siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et Danmark helt uden affald senest i 2050 og opfordrer til, at der fra politisk hold bliver sat ambitiøse mål for mere genbrug og for reduktion af vores affaldsmængder.

Læs også: Danmark har opbrugt sin del af verdens naturressourcer for i år

Stil krav om genbrugsløsninger

I EU er der allerede iværksat flere tiltag, der skal begrænse mængden af engangsprodukter – blandt andet det såkaldt udvidede producentansvar, der senest fra 2025 skal give producenterne ansvaret for deres emballager, når de bliver til affald, og som for nogle produkttyper skal sikre, at producenterne kommer til at betale for oprydningen, når deres produkter og emballager havner i naturen.

Lige nu forhandler politikerne på Christiansborg om implementeringen af det udvidede producentansvar på emballage, som Danmark er et af de sidste lande til at implementere.

Erfaringer fra mange af de andre EU-lande viser dog, at et udvidet producentansvar i sig selv ikke er nok til at nedbringe emballagemængderne. Derfor begynder flere lande blandt andet at stille krav om genbrugsløsninger, og her bør de danske politikere følge trop, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

I Tyskland har man for eksempel vedtaget en lov, der betyder, at det fra næste år altid skal være muligt at vælge genpåfyldelig emballage, når man køber takeaway eller drikkevarer to go, og at det ikke må være dyrere end at vælge engangsemballage. Ifølge Maria Reumert Gjerding understreger årets affaldsindsamling, at der er behov for lignende krav i Danmark.

– Det er foruroligende, at vi på en enkelt uge kan finde 25.000 engangskopper, der er blevet smidt i naturen og rundtomkring i vores byer. Vi skal have færre engangsemballager i omløb, og her er det i første omgang oplagt at sikre, at forbrugerne altid har mulighed for at vælge genpåfyldelig emballage. Det skal være let og billigt for forbrugerne at vælge genbrugsløsningerne, og derfor er de danske politikere nødt til at stille konkrete krav til de forskellige brancher, siger hun.