Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner har været en så stor succes, at ordningen sidste år blev udvidet med en plus-ordning. Det betyder, at kommuner, der skruer ekstra op for klimaindsatsen, kan får en ekstra anerkendelse. Det gælder for eksempel ting som indkøb, økologi, klimatilpasning eller ansvarlige grønne investeringer.

Nu er det så Albertslund Kommune, der tog springet og sendte klimaet i plus. Kommunen bliver dermed den femte kommune i klimakommunernes superliga - og samtidig den første kommune, der opfylder alle seks krav der er for at blive Klimakommune Plus.

Det betyder, at Albertslund skriver under på at have initiativer indenfor Energirenovering, Klimatilpasning, indkøb, økologi, Ansvarlig kommune (fossilfri investeringer) og Compact of Mayors (international kommunal klimaftale).

Stærkt signal til staten

Mandag den 18. september skrev borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, under på en aftale om at blive Klimakommune Plus, sammen med præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen:

- Det er helt enestående, at Albertslund nu bliver den første Klimakommune Plus, der opfylder alle kriterierne, og dermed lægger sig i toppen af klimakommunernes superliga. Det er for det første med til at sende et rigtig stærkt signal om, at det altså er nødvendigt med en indsats på klimaområdet, i en tid hvor staten træder på bremsen. Det viser, hvor langt en kommune er i stand til at nå, hvis man sætter sig et seriøst mål og tager klimaudfordringen alvorligt. Jeg er virkelig glad og stolt over, at Albertslund Kommune i den grad beviser, at det er muligt, fortæller Ella Maria Bisschop-Larsen.

Med aftalen bygger Albertslund Kommune ovenpå sine forpligtelser overfor og samarbejde med DN, der i forvejen betyder, at kommunen er klimakommune og dermed årligt reducerer co2-udledningen med minimum 2 procent om året.

Aftale holder os på sporet

Ifølge borgmester i Albertslund, Steen Christiansen, er aftalen med Danmarks Naturfredningsforening med til at holde kommunen på sporet:

- En af de vigtigste politiske dagsordener er omstillingen til bæredygtige byer. Vi har i Albertslund længe haft en bred klimaindsats, hvor vi samarbejder med borgere og virksomheder om at løse de klimamæssige udfordringer. Det gælder f.eks. når vi energirenoverer vores boligområder og sikrer lavtemperaturfjernvarme, eller når vi med våde enge viser, at byudvikling og klimatilpasning kan gå hånd i hånd. Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune Plus er med til at sikre, at vi holder snuden i sporet, og det kan hjælpe os med at fastholde det høje ambitionsniveau, siger Steen Christiansen.

alt
Jens la Cour
Chefrådgiver, EU miljøpolitik og interessevaretagelse
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 45

KlimaKommune

Albertslund Kommune har bl.a. fokus på økologi i det kommunale fødevareforbrug og i 2016 var 80 procent af maden fra kommunens køkkener økologisk.

Kommunen tilbyder gratis energirådgivning og giver energitilskud til borgere og virksomheder i Albertslund, der laver energiforbedringer på deres bygninger.

Med de nye våde enge i Kongsholmsparken er Albertslund med til at mindske CO2 i atmosfæren gennem sin klimatilpasningsindsats, da våde enge optager CO2.

Siden Danmarks Naturfredningsforening startede initiativet er 70 af landets 98 kommuner blevet klimakommune. De har sparet over 305.500 ton CO2.