Øresunds skrøbelige og unikke havnatur bliver foreløbig skånet for tonsvis af urenset kloakvand, som ellers skulle være udledt mandag morgen og fem dage frem.

Udledningen af spildevandet var godkendt af miljøforvaltningerne i Gentofte- og Københavns Kommuner.

Læs: Politikerne vil sende tonsvis af forurenet kloakvand direkte ud i Øresund

Men Københavnske politikere har nu trukket i håndbremsen og anmodet forsyningsselskaberne Hofor og Novafos om at udskyde udledningen til efteråret. Det er den eneste rigtig beslutning, mener DN.

- Men det er afgørende, at tiden nu bliver brugt til at finde alternativer. Det er uacceptabelt at udlede så massive mængder af forurenet spildevand direkte ud i et beskyttet havområde. Heller ikke til efteråret, hvor temperaturen i havet er højere og risikoen for algeopblomstring og iltsvind endnu større, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Vandet skal renses grundigt

De mange ton spildevand skulle efter planen være sket fra søndag morgen og fem dage frem. Efter hård kritik blandt andet fra miljøministeren og Danmarks Naturfredningsforening valgte forsyningsselskaberne at udskyde projektet i 24 timer. Og nu bliver projektet udskudt helt til efteråret.

Problemet med udledningen er blandt andet, at der kan opstå iltmangel i Øresund, hvilket kan tage livet af havdyrene og skade økosystemet. Men problemet forsvinder ikke, bare fordi udledningen udskydes, påpeger havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening, Therese Nissen.

-Vandet er stadig varmt i efteråret pga. opvarmningen fra sommeren, og dermed vil man stadig kunne se en algeopblomstring og dermed risiko for lokalt iltsvind, når algerne forrådner, hvis spildevandet bliver udledt til oktober. Derfor er det meget vigtigt, at spildevandet bliver meget grundigt renset, inden det ledes ud, hvis der ikke findes andre og bedre alternativer, siger hun.

Danske have er i sørgelig forfatning

Havet ser måske ud, som det plejer på overfladen, men under overfladen er havet presset af bl.a. kvælstof og fosfor fra landbrug-, transport- og energisektoren, som øger algeproduktionen og medfører ildsvind på havbunden.

Oveni kommer miljøfarlige stoffer og fiskeri, hvor både måden, vi fisker på, og mængden vi fisker, ødelægger havbunden og skader dyre- og plantelivet.

Samlet har det ført til, at ingen af de danske havområder lever op til EU’s målsætning om god økologisk tilstand senest i 2020.

-Derfor er det enormt vigtigt, at planerne om at lede urenset spildevand direkte ud i Øresund, droppes. Sundet risikerer at blive påvirket alvorligt.

Fakta: Spildevand ledes ud i Øresund

  • Det er forsyningsselskaberne Hofor og Novafos, der har fået lov til at foretage udledningen af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
  • Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har anmodet miljøforvaltningen om at kræve udsættelse af projektet.
  • Det betyder, at projektet udskydes til efteråret, hvor der vil kunne findes alternative løsninger.
  • Det sker efter hård kritik fra blandt andet DN, andre grønne organisationer og miljøminister Lea Wermelin.

Hjælp os med at beskytte havet omkring Danmark