Det var på de helt store nagler, da forhenværende miljøminister Jacob Ellemann Jensen (V) i januar 2019 kunne præsentere en politisk aftale om at beskytte sårbare drikkevandsboringer mod sprøjtegift – de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Han betegnede dengang aftalen som det, ”jeg har lavet i dansk politik, som jeg er mest stolt af”.

Danmarks Naturfredningsforeningen havde i slutningen af 2018 overrakt ministeren 27.000 underskrifter fra danskere, der ville have bedre beskyttelse af drikkevandet. Og han agtede at gøre noget ved problemet, hvilket altså kom med aftalen i start 2019.

Aftalen forpligtigede kommunerne og lodsejere til at indgå frivillige aftaler om stop af brug af sprøjtegift på arealerne med en frist i 2022.

Nu viser det sig, at aftalen er et totalt flop. En aktindsigt i sagen fra det politiske medie Altinget viser, at der blot er indgået aftaler for godt 5 procent af arealet.

Kommunerne vurderer, at i alt 3.004 BNBO-områder kræver beskyttelse. Men der er ifølge tallene blot gennemført en beskyttelsesindsats i 151 områder, mens der er tilbud om frivillige aftaler i 682 områder. De resterende 2.171 områder er man end ikke nået til et tilbud om aftale på nuværende tidspunkt, skriver Altinget.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kritiserer, at aftalen har været en total fiasko.

– Det er katastrofalt for drikkevandsbeskyttelsen. Det her skulle sikre, at de allervigtigste arealer blev beskyttet. Man må bare sige, at idéen om frivillige aftaler har spillet fuldkommen fallit, siger hun.

Kræver omgående forbud

Ifølge den politiske aftale fra 2022, skal der indføres et generelt forbud, hvis ikke kommunerne er kommet i mål med indsatsen ved udgangen af 2022. ” Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO”, står der ordret i aftalen.

– Der skal omgående indføres et forbud, og det må være noget af det allerførste en ny regering går i gang med, siger Maria Reumert Gjerding.

Landbruget håber på forlængelse

Dele af landbruget har direkte opfordret landmænd til at boykotte de kommunale indsatser for drikkevandsbeskyttelse, hvilket nu ser ud til at være en realitet.

Det er ufagligt at undgå sprøjtning for at forhindre forurening, lyder det i et brev fra foreningen Bæredygtigt Landbrug til kommuner og landmænd.

Både vandselskaber og kommuner ønsker, at man dropper planen om et generelt forbud i 2023 og i stedet forlænger tidsfristen til og med 2024.

I et fælles brev fra Danva, Danske Vandværker og Landbrug & Fødevarer, der ifølge Altinget er sendt til både fungerende miljøminister Lea Wermelin (S) og partierne bag pesticidaftalen fra 2019, appellerer de tre aktører til, at man giver processen to år mere.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 26 81 62 28

Fakta om beskyttelse af sårbare drikkevandsboringer:

 • Det samlede BNBO-areal i Danmark er 20.686,2 ha.
 • Der blev indgået en aftale i 2019 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
 • Aftalen pålagde kommunerne at lave frivillige aftaler med landmænd/lodsejere om beskyttelse af de udpegede arealer senest i 2022.
 • Tallene – der er fra 1. november – viser, at Kommunerne vurderer, at i alt 3.004 BNBO-områder kræver beskyttelse. Det svarer til 53,6 % af BNBO arealet.
 • Men der er ifølge tallene blot gennemført en beskyttelsesindsats i 151 områder, mens der er tilbud om frivillige aftaler i 682 områder. De resterende 2.171 områder er man end ikke nået til et tilbud om aftale på nuværende tidspunkt.
 • Der er samlet set indgået tinglyste aftaler på 736,9 ha inden for BNBO.
 • Ifølge den politiske aftale fra 2022, skal der indføres et generelt forbud, hvis ikke kommunerne er kommet i mål med indsatsen ved udgangen af 2022. ” Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.”