Der er sprøjtegift i drikkevandet. 802 gange fandt man sprøjtegift i drikkevandet sidste år, og 95 gange overskred det grænseværdien. Det er femdobling i forhold til 2016, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen.

Derfor lancerede Danmarks Naturfredningsforening i september en kampagne, der skulle sikre rent drikkevand nu og i fremtiden.

I løbet af kampagnen Rent Drikkevand, tak! har over 27.000 danskere skrevet under på, at de ønsker et forbud mod sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op.

Fredag den 9. november overrakte præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, en flaskepost med underskrifterne til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Ministeren var glad for at modtage underskrifterne og en kasket med påskriften ’Minister for drikkevand’.

Jakob Ellemann-Jensen gav udtryk for, at han deler danskernes bekymring og engagement – og siger, at han agter at gøre noget ved problemerne.

- Vi er utrolig glade for danskernes opbakning til kampagnen og ministerens lydhørhed. Vi forsætter kampen for rent drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding.