Regeringen ønsker at afvikle 28.000 ha EU beskyttet natur. Selvom der kommer nye 5000 ha ind i beskyttelsen, så vil afviklingen ramme naturen hårdt, vurderer Danmarks Naturfredningsforening, der særligt undrer sig over det politiske ønske om at svække naturen i det unikke vadehavsområde.

- Musikken spiller, politikerne klipper røde bånd og bryster sig af at Danmark har nationalpark og verdensarv. Men straks spotlyset er slukket, går regeringen nærmest til angreb på den unikke og beskyttede natur og fjerner med åbne øjne grundlaget for trækkende fugle og spiller sig i øvrigt muligheden for naturgenopretning af hænde, siger Morten Pedersen, afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening.

Så længe et område har status af Natura 2000 er der særlige EU-støttemuligheder til naturgenopretning og støtte til lodsejeren i øvrigt.

Nationalpark Vadehavet udvandes

Arealerne, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i sigtekornet, er udpeget som Natura 2000 natur, som er en EU beskyttelse af særlig værdifuld natur, der er grundlag for særlige arter eller naturtyper.

I vadehavsområdet skal beskyttelsen af hele 63 kvadratkilometer marskenge og anden beskyttet natur ophæves. Flere af områderne er levesteder for trækfugle og derfor udpeget som Natura 2000 beskyttet natur. Ikke alle, men mange af disse naturområder ligger indenfor Nationalpark Vadehavet og Unesco Verdensarvs grænser. Verdensarven løber langs den danske, tyske og hollandske kyst.

- Naturen i vores nationalparker har hverken første eller anden prioritet, men må vige, hvis en svinebonde vil udvide eller grillbaren mangler parkeringsplads. Nu går man ligefrem med åbne øjne efter at fjerne naturgrundlaget. Hvis det lykkes at fjerne fuglenes levesteder, vil vi opleve et yderligere dyk i naturværdierne i Nationalpark Vadehavet, siger Morten Pedersen.

Regeringen: Naturen skal afgrænses

Regeringen kalder hele øvelsen med at hæve Natura 2000 naturbeskyttelsen for en ”afgrænsning”, selvom det samlede naturareal, der er i farezonen, udgør 280 kvadratkilometer, mens blot 50 kvadratkilometer inddrages. Danmark er i forvejen det land i Europa, der har mindst beskyttet natur på land og naturen i Danmark er presset i bund i sådan en grad, at forskere nu kalder tilstanden alarmerende.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Natura 2000

Natura 2000 naturen skæres voldsomt ned over hele landet – uden faglig begrundelse. Læs mere her

Nationalpark Vadehavet

UNESCO Verdensarv løber langs den danske, tyske og hollandske kyst. Den danske del er også udpeget til Nationalpark Vadehavet.

Senest er der rejst voldsom kritik af, Danmark ikke overholder sin del af forpligtelserne, når det gælder overvågning bestandene af fisk og fugle. Læs mere her

Rigsrevisionen har tidligere rettet skarp kritik af indholdet i de danske nationalparker: Naturen er ikke prioriteret. Læs mere her

Derfor er nationalparker vigtige

Nationalparkerne skal være hjørnestenene i et sammenhængende grønt netværk, der forbinder alle Danmarks smukke og varierede naturområder på land og i vores lavvandede marine områder. På den måde vil naturen udvikle sig fra små isolerede øer i kulturlandskabet til sammenhængende naturlandskaber, hvor dyr og planter kan leve og brede sig frit.

Det vil styrke den biologiske mangfoldighed og vende den negative udvikling, vores natur har gennemgået. Læs mere her