Lille Vildmose har overtaget fire europæiske bisoner fra Randers Regnskov. De går p.t. i karantænehegn, men til næste forår skal de sættes ud på et større område i den kendte mose i Nordjylland - og senere får de følgeskab af flere artsfæller.

I alt skal op mod 20 europæiske bisoner gå rundt i området og spise og skabe uorden.

Plads til vildskab i vildmosen

Jacob Skriver kører sin bil ind til siden og trækker kikkerten frem. Mindre end 50 meter derfra står en elgtyr og hiver barken af et birketræ.

- Den er i gang med at være elg på helt naturlig vis. Den bidrager til økosystemet, og jeg bliver helt glad indeni, fordi det er et tegn på, at det, vi gør, virker, siger han og uddyber:

- Vi arbejder med at genetablere og sikre naturen.

Jacob Skriver har de seneste otte år stået for driften af Lille Vildmose. Først som assistent og senere som driftsleder for Aage V. Jensen Naturfond, som ejer størstedelen af området. Han bor selv i udkanten af det 65 km² store naturområde, der ligger i Himmerland.

- Jeg elsker at bevæge mig i området. Det har en masse iboende dynamik og en høj grad af balance. I områdets gamle skove er der fuld skrald på arterne, siger Jacob Skriver.

Elgene er sammen med andre store pattedyr som vildsvin, krondyr samt heste og kvæg, der ligner de oprindelige vildheste og urokser, med til at skabe både dynamik og balance i naturen.

Og snart får de hjælp fra den europæiske bison.

Danmark har brug for mere vild natur

 • Danmarks natur har aldrig været mere presset. 1.844 dyr og planter er i fare for at uddø
 • Men vi kan redde dem, ved at give mere plads til vild natur
 • Gør som 26.000 andre - Skriv under på vores åbne brev til Folketinget.

Bisoner skal gå voldsomt til værks

En del af Lille Vildmose er dækket af grove græsarter, som krondyrene ikke spiser. Men det er guf for de europæiske bisoner, der kan æde op mod 60 kg i døgnet. Det giver mere lysåben skovnatur.

Dyrene vejer op mod 800 kg og i kraft af sin vægt træder de skovbunden mere op end kronvildtet gør. Det skaber spirebede til planter og bar jord til flere insekter. Samtidig er de europæiske bisoners tykke pels god til at sprede frø i området.

Kort fortalt skal de store dyr skabe ny dynamik og flere levesteder til en lang række arter af planter, smådyr og insekter.

- Og de må hellere end gerne gå voldsomt til værks. Når de skræller bark af træerne, er det bare en del af variationen og naturrigdommen, siger Jacob Skriver, der glæder sig til at se bisonerne i aktion.

- Og da de oven i købet er truet, synes vi, det var oplagt at bringe dem til Lille Vildmose.

Projektet bliver da også bakket op af EU, Mariagerfjord og Aalborg Kommune samt forskere fra Københavns og Aarhus Universitet.

Den europæiske bison

 • Den europæiske bison, visenten, er slankere og mere højbenet end sin nordamerikanske slægtning
 • En voksen tyr kan blive op til 195 cm høj og vejer 530-840 kilo
 • For over 11.000 år siden levede den europæiske bison i Danmark
 • Den står på IUCN’s rødliste over globalt truede arter.

Vi hegner dyrkningen ude

Lille Vildmose er et oplagt sted for store planteædere, fordi området er så stort.

- Det giver sammenhæng i landskabet. Jo større områder, jo vildere dynamikker kan man få, siger Jacob Skriver, der samtidig pointerer, at der ikke har været produktion i området de seneste 100 år.

For ifølge Jacob Skriver er landbruget og skovdriften er årsag til, at de store pattedyr skal hegnes inde.

- I Danmark er man desværre nødt til at tænke i hegn, for der er så mange mennesker og dyrkningsinteresser fra både landbrug og skovdrift rundt omkring naturområderne. Hvis man vil have store vilde dyr i naturlige tætheder, så er det svært at forestille sig uden hegn. For dyrene flytter sig naturligt efter maden, og der er en mark bare mere interessant end en eng, forklarer han.

- Hegnet giver mulighed for store dyr, så jeg synes, det er et privilegie. Jeg tænker det ikke, som at vi hegner dyrene inde. Vi hegner dyrkningsinteresserne ude.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at hegning kan være et meget vigtigt redskab til at sikre naturpleje i et område. Så længe at offentligheden stadig kan få adgang til naturen. Klik her og find 'DN mener om hegning'.

Lille Vildmose

 • Lille Vildmose er Danmarks største fredede landområde
 • Det består af ca. 6.500 hektar højmose og græsningsskove
 • Området blev fredet i 2007, efter at Nordjyllands Amt, Sejlflod Kommune og Danmarks Naturfredningsforening havde rejst en fredningssagen
 • Størstedelen af Lille Vildmose er ejet og forvaltet af Aage V. Jensen Naturfond med det formål at genoprette og reetablere natur med høj kvalitet.
 • Læs mere om området her