Fælledparken er et af Københavns allerbedste steder for flagermus. Flagermusene trives i de gamle bøgetræer og har adgang til både vand og insekter. Derfor er flagermusene også vigtige at tage hensyn til, når de i yngler i sommerperioden.

Så da biolog Inger Kærgaard med rædsel opdagede, at de nye testtelte var udstyret med et spotlys, der pegede direkte mod de træer, hvor hun sidste år talte over 100 flagermus, måtte hun gøre noget. Lyset er nemlig mange flagermus værste fjende og kan i værste fald gøre, at flagermusene ikke tør jage der, hvor føden er.

- Jeg kunne ikke sove den nat, jeg fandt ud af det. Det stærke lys pegede direkte mod det miljø, hvor flagermusene er afhængige af at kunne bevæge sig frit. I sidste ende ville det kunne medføre, at flagermusene ikke kan finde føde og kommer til at sulte, siger Inger Kærgaard.

Myndighederne reagerede hurtigt

Inger Kærgaard er mangeårig medlem af Danmarks Naturfredningsforening og flagermusrådgiver for Københavns Kommune, hvor hun kortlægger træer i bynaturen, som er beboet af flagermus.

Det arbejde skal gøre det lettere for kommunen at tage hensyn til flagermus, når der eksempelvis skal fældes træer til byggeri. Alle flagermus er beskyttet på europæisk plan, og man må derfor ikke fælde et træ, hvor der bor en flagermuskoloni.

Læs mere: Bredøret flagermus fik sit levested blev lagt i rør

Da Inger Kærgaard vidste, at der var en koloni af arten brunflagermus tæt ved teltene, kontaktede hun derfor driftslederen for testteltene og forklarede problemet. Den ansvarlige reagerede hurtigt og fik ændret teknikken i spotlyset: I stedet for at lyse kraftigt hele natten, tændes det nu kun i ti minutter, hvis lampens censorer bliver forstyrret - for eksempel af en indbrudstyv.

- Jeg blev så lettet og glad for, at myndighederne reagerede hurtigt og alvorligt. De var helt med på, at man selvfølgelig skal tage nogle hensyn, når et beskyttet dyr lever så tæt på, som det gør, siger Inger Kærgaard.

Bliv medlem og støt flagermus i den danske natur

”Det kan vi ikke leve med”

Michael Langgaard er vicedirektør i Region Hovedstaden og har det overordnede ansvar for testteltene i Fælledparken. Han fortæller, at testteltene i Fælledparken blev opsat på 72 timer, og at hensynet til naboer og natur i første omgang måtte vige for hensynet til folkesundheden.

Men da han først blev gjort opmærksom på problemet, var der ingen tvivl.

- Vi kan ikke leve med, at vores testcentre har en negativ indvirkning på biodiversiteten. Arternes tilbagegang er noget, man hele tiden hører om, og det vil vi slet ikke være med til at forværre. Så det er rigtig dejligt, at Inger Kærgaard tog fat i os, og at det kunne gå så hurtigt at løse problemet, siger han.

Læs mere om flagermus i Danmark

Michael Langgaard fortæller, at der ikke er kommet lignende henvendelser andre steder i regionen, men at han hele tiden er klar til at rykke hurtigt, hvis et problem skulle opstå.

Biolog Inger Kærgaard foreslår, at man i fremtiden altid sikrer, at der ikke bor flagermus i nærheden, når man sætter eksempelvis testtelte op. Især i Fælledparken, hvor der lever mange flere flagermus end andre steder i byen.

Det forstår Michael Langgaard godt:

- Hvis vi kommer til at skulle flytte på testtelte eller sætte nye op, vil vi helt sikkert være opmærksomme på at kontakte Danmarks Naturfredningsforening og andre, der kunne have viden om naturen i området. Nu ved vi, at der kan være konflikter med flagermus. Men det kan jo være alt muligt, og det skal vi være opmærksomme på.

Gode råd til at opleve flagermus

Flagermusen er det pattedyr i Danmark, som vi har flest arter af. Der er 17 forskellige arter af flagermus registreret i Danmark. Fem af dem er truet. Brunflagermusene i Fælledparken er en almindelig art.

Vil du opleve flagermusenes hemmelige liv? så giver biolog Inger Kærgaard her 3 gode råd:

  • Gå i parken eller ud i naturen ved solnedgang eller solopgang. Flagermus er mest aktive om natten.
  • Læg eventuelt ”på lur” ved et stort bøgetræ med mange hulrum i. Hvis I er heldige er I der til at opleve, når flagermusene kommer og går fra jagt.
  • Forsøg at vær forholdsvis stille, når i ligger på lur. På den måde vil I muligvis kunne høre flagermusenes ”snak” altså de sociale lyde, de laver. Selve flagermusenes ekkolokalisering er umulig for voksne at høre uden en særlig detektor. Mindre børn kan høre dem!

Læs mere om flagermus her