Der er masser af skønne naturområder i Danmark som for eksempel dramatiske kyster, grønne skove og smukke heder.

Men man behøver ikke altid tage på længere ture ud i afsidesliggende naturområder for at få en fantastisk naturoplevelse.

Vores naturvejledere giver her 7 eksempler på skøn natur, som du kan opleve midt i nogle af Danmarks byer.

Få mere grøn inspiration

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få løbende gode råd og grønne nyheder.


Foto: Charlotte Hammer

Hovedstaden overrasker med en sjælden blomst

Lad os begynde turen i Danmarks Hovedstad, gode gamle København. Her er der så mange mennesker, at det kunne være nærliggende at tro, at der ikke er en flig af spændende natur. Men København har Amager Fælled.

Fælleden er det eneste sted i Danmark, hvor orkidéen riddergøgeurt vokser.

Den smukke blomst nyder godt af nattergalens fine sang, da der her er flere ynglende nattergalepar.

Orkidéer og nattergale er blot to eksempler på den artsrigdom, der er på Fælleden. Faktisk findes der også et par sjældne sommerfugle og frøerne grøn frø og spidssnudet frø samt både stor og lille vandsalamander.


Foto: Thomas Elle Elsborg

Et lille overdrev i Aarhus

I 2016 gik en gruppe biologistuderende fra Aarhus Universitet sammen om at forvandle et bunkerareal med en lille græsplæne til et næringsfattigt overdrev. Den slags natur er nemlig sjælden i Danmark.

Siden da har de studerende skabt en lille oase for biodiversitet midt i Aarhus på Regenburgs Plads. Det er insekter, fugle og byens beboere meget glade for.

De studerende slår området med le to gange om året. Det gør de, fordi en af de vigtigste forudsætninger for et overdrev er, at kvæg regelmæssigt græsser i området. Det forhindrer nemlig tilgroning af hurtig-voksende planter. Da der ikke går kvæg frit rundt i Aarhus, så må det klares med håndkraft.

De studerende planter stadig planter ud hvert forår. Det er dog planen, at de skal stoppe med det på sigt og lade pladsen passe sig selv.

Læs mere om biodiversitet her


Foto: Rune Engelbreth Larsen

Spændende natur ved baneterræner

Det kommer måske som en overraskelse, men der er natur i særklasse ved visse baneterræner i Danmark. Årsagen er, at man i områderne har forsøgt at holde planter væk fra sporene ved at lægge grus og skærver. Det har skabt næringsfattige, lysåbne, tørre og varme områder, som nogle arter foretrækker.

Du kan ved baneterrænerne ofte møde stor artsrigdom. Det skyldes, at når godsvognene er blevet losset og læsset, er frø og smådyr drysset ned på baneterrænerne. Derfor rummer baneterrænerne både hjemmehørende og udefrakommende arter.

Et eksempel er Rødbyhavns gamle rangerterræn, hvor al banedrift stoppede i 2001. Her kan du møde sjældne arter som smalbladet hanekro, purpur-storkenæb og blåvinget steppegræshoppe.


Foto: Annika Mahallati

En værdsat skov midt i Odense

Midt i Odense ligger der en 500 år gammel skov. Åløkkeskoven er en forholdsvis stor skov på 36 hektar. Den strækker sig fra centrum af Odense og bevæger sig ud af byen langs Stavis Ådal.

I skoven kan du møde mange forskellige dyr som flagermus, sorte egern, ræve og rådyr. Skoven er også et trækplaster for en lang række fugle som flagspætter, skovskader og natugler. Af de mere sjældne fugle kan du være heldig at møde lille flagspætte i skoven.

Skoven er værdsat blandt Odenses borgere. De bruger f.eks. skoven til motion, gåture og udflugter med madpakker under armen.

Den gamle skov er blevet truet af flere byggeprojekter, og beboere har kæmpet en hård kamp for at bevare deres lille pusterum midt i byen.


Foto: Aalborg Kommune

Naturoplevelser i Aalborg

Som en grøn kile skærer Østerådalen Nord og Øster Å sig vej gennem Aalborg fra det sydlige opland.

Her kan du få store naturoplevelser ganske tæt på byen. Et væld af sangfugle yngler i området. Bl.a. synger nattergal og kærsanger i forårsmånederne fra træer og buske.

Østerådalens frodige bund byder på et væld af forskellige spiselige planter som løgkarse, ramsløg og mælkebøtte. En fin bestand af råvildt har de seneste år fundet sig til rette i Østerådalen. De lever nu nærmest midt i Aalborg.

Der er god mulighed for at tage på heldagstur til området. Der er nemlig både borde, bænke og et offentligt toilet ved Infohuset. Det kommer du til, hvis du tager indkørslen fra vejen Over Kæret.


Foto: Tobias Guldberg Frøslev

Ekstra svampet i Kolding

I Marielundskoven 2 km fra Kolding Centrum finder du et vaskeægte svampeparadis. Jordbunden er nemlig leret, og det kan svampe rigtig godt lide. Især de sjældne af slagsen.

I 2015 blev en helt ny svampeart fundet i skoven. Den er opkaldt efter dens opdagelsessted og hedder derfor Cortinarius koldingensis. I daglig tale strågul slørhat. Selve svampen er en forholdsvis stor fætter. Den kan nemlig blive mere end 10 cm høj.

Marielundskoven er det eneste sted i verden, hvor svampen er registreret.

I skoven kan du også være heldig at se satans rørhat, kartoffeltrøffel og djævle-rørhat. Alle tre svampe er sjældne i Danmark, og de to rørhatte er begge giftige.

Læs mere om svampe


Foto: Peter Nymann Eriksen

Når vandet skyder sig vej gennem byen

I Midtjylland ligger Gjern, som er en lille by med cirka 1700 indbyggere. Gjern Å snor sig gennem byen, og den er ikke kanaliseret. Det betyder, at der er enge og natur langs åen hele vejen gennem byen.

Læs også: 13 vidunderlige søer og vandløb i Danmark

Der er meget liv i den lille å. Eksempelvis er der en naturlig bestand af bækørreder, døgnfluer, vårfluer, slørvinger og smerling. Sidstnævnte er en sjælden fisk i Danmark, som altså lever midt i den lille jyske by.

Få mere grøn inspiration

- tilmeld dig vores nyhedsbrev