"Det er en historisk grøn aftale for Danmark", lyder det fra en tilfreds præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, om den ny politiske aftale som ligger til grund for dannelse af en ny grøn regering.

Efter mange ugers forhandlinger er Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale netop blevet enige om en ny politisk retning for en ny regering.

Og det er en aftale fyldt med grønne mærkesager for Danmarks Naturfredningsforening, fortæller Maria Reumert Gjerding.

- Jeg er ovenud begejstret for den politiske retning på det grønne område, som de fire partier er nået til enighed om. Både før og op til valget har vi presset på for at øge klimaambitionerne, og med det nye regeringsgrundlag kan vi tydeligt se, at vi er lykkes på flere grønne parametre, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmark bliver et verdens mest klimaambitiøse lande

I løbet af den fire ugers valgkamp har Danmarks Naturfredningsforening sammen med grønne initiativer og organisationer kæmpet for at råbe politikerne op og få dem til at øge klimaambitionerne.

Her er det været et afgørende krav, at Danmark skulle sikre en reduktion af klimagasudledningen på 70% i 2030. Og netop det er partierne blevet enige om:

- Den her aftale vil gøre Danmark til et af de mest klimaambitiøse lande i verden. Men vi har selvfølgelig en kæmpe opgave i at holde dem fast på løfterne og de mange grønne målsætninger. Der vil vi arbejde benhårdt på på vegne af vores 130.000 medlemmer og de i tusindvis af danskere, som har engageret sig i den grønne dagsorden og været på gaden og råbe politikerne op.

Biodiversitetskrisen skal løses

Partierne er også blevet enige om at øge ambitionerne for naturen.

- Det er et flertal, som vil tage hånd om biodiversitetskrisen og konkret øge andelen af naturen i Danmark og forbedre kvaliteten af naturen ved bl.a. at sikre mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder.

Derudover skal der sættes gang i den omfattende jordreformen, som Danmarks Naturfredningsforening fremlagde tidligere i år sammen med Landbrug & Fødevarer.

Jordreformen skal sikre 100.000 hektar ny natur og en målrettet udtagning af de mest klimaskadelige landbrugsjorde. Det vil reducere landbrugets klimabelastning med 10 procent.

- Det er meget glædeligt, at partierne nu forpligter sig på at realisere den storstillede jordreform, som vi har bragt ind i den offentlige debat sammen med landbruget.

Bedre beskyttelse af drikkevandet

Sidst men ikke mindst vil partierne også gå i gang med at styrke beskyttelsen af drikkevandet samt nedbringe brugen af sprøjtegift.

Der skal gennemføres en kortlægning af udfordringerne for grundvandet i Danmark, som udgangspunkt for en samlet indsats, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandet og nedbringe brugen af sprøjtegifte.

Det skal blandt andet ske ved mere bynær skov samt ved at undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder - de såkaldte paragraf 3-arealer.

Det skal ligeledes sikres, at den målrettede regulering fungerer, så udledningen af kvælstof nedbringes mærkbart. Regeringen vil fremlægge en plan for implementering og efterlevelse af EU’s vandrammedirektiv.

- I efteråret skrev over 27.000 danskere under på, at de vil have en bedre beskyttelse af drikkevandet. Det her udspil tyder på, at politikerne har lyttet til befolkningen og prioriterer området højt. Det er en mærkesag for Danmarks Naturfredningsforening at bevare det rene drikkevand til glæde og gavn for de kommende generationer, siger Maria Reumert Gjerding.

Det vil en ny regering på det grønne område:

 • Indføre bindende mål for klimaet og fremlægge forslag til en klimalov samt en styrkelse af Klimarådet.
 • Omstille transportsektoren. Flere elbiler på vejene. stop for salg af diesel- og benzinbiler fra 2030 og investeringer i kollektiv transport og cyklisme.
 • Sikre klimabidrag fra landbruget. Et bindende reduktionsmål for landbruget skal forpligte erhvervet til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.
 • Vedtage en klimahandlingsplan. Klimaloven skal umiddelbart efterfølges af en klimahandlingsplan, der skal bidrage til at sikre, at de nationale reduktionsmål nås.
 • Bekæmpe plastikforurening. Højere afgifter på plastik samt en plastikhandlingsplan skal bidrage til at reducere plastikforbruget og sikre færre emballagetyper. For at mindske skadelige kemikalier i hverdagen genindføres afgiften på skadelige stoffer som PVC, ftalater og PVC-folier.
 • Beskytte drikkevandet. Mere bynær skov, forbud mod at sprøjte i visse naturområder, nedbringe udledningen af kvælstof og implementering af EU's vandrammedirektiv.
 • Tage ansvar for mere ambitiøse mål i EU og styrke det grønne diplomati. Danmark skal arbejde for at hæve EU's klimamål i 2030, og at EU bliver klimaneutral i 2050 samt at der sker en udbygning af vedvarende energi i EU.
 • Skabe større biodiversitet og mere skov i Danmark. Der er brug for mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag. En biodiversitetspakke skal give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark.
 • Styrke de grønne regnemodeller. Hensynet til klima og den grønne omstilling skal integreres i Finansministeriets regnemodeller.
 • Hæve målene for økologi og styrke indsatsen mod madspild. Det økologiske areal skal fordobles i 2030.
 • Inddragelse af interessenter. Med det mål at kvalificere og forankre Danmarks grønne indsats vil en ny regering løbende inddrage interessenter i arbejdet, både uafhængige eksperter, folkelige bevægelser og interesseorganisationer.

Bliv medlem. Så er du med til at gøre regeringen grøn