30 års indsats for et rent vandmiljø sættes over styr, når danske landmænd fra i 2016 har fået lov at bruge mere gylle og kunstgødning.

Tilladelsen er en del af en politisk landbrugspakke, der blev vedtaget i december 2015.

Landbrugspakkens konsekvenser

Der er flere negative konsekvenser for miljøet på grund af landbrugspakken. Her er nogle af dem:

1. Større udledning af kvælstof

Udledningen af kvælstof øges med op til 5.000 tons allerede i 2017. Små 10 procent mere end det nuværende forbrug.

En større udledning af kvælstof øger risikoen for iltsvind og fiskedød i fjorde og farvande. Særligt vil risikoen for iltsvind og fiskedød stige i Mariager Fjord, dele af Limfjorden og omkring Lillebælt.

90 procent af de danske fjorde og kystområder er i forvejen overbelastet af næringsstoffer.

2. Mere sprøjtegift

Mere kvælstof vil samtidig øge forbruget af sprøjtegift. Afgrøder, som får høje mængder kvælstof, er mere modtagelige for angreb af sygdomme og skadedyr.

Landmanden vil derfor være nødt til at køre mere svampe- og insektgift ud på marken.

3. Større fosforudledning

Udledningen af fosfor vil også stige og være med til at øge risikoen for iltsvind. En større udledning af fosfor vil medføre en øget algevækst i vintermånederne, hvorefter der i sommermånederne er endnu større risiko for iltsvind.

For mange søer vil den øgede fosforudledning få miljøkonsekvenser.

4. Rent drikkevand?

En øget mængde kvælstof på sårbare landbrugsarealer kan være en alvorlig trussel mod drikkevandet, fordi kvælstoffet bliver til nitrat.

Faren for, at vi ikke har rent drikkevand i fremtiden, er reel.

Læs mere om drikkevand og sprøjtegift her

Landbrugspakken er i strid med EU's miljøregler

Vi kan ikke sidde stiltiende og se på, at regeringen ikke overholde EU´s miljøregler. Derfor har vi ad flere omgange klaget til EU Kommissionen.

Danmark er det mest dyrkede land i EU, og vi har samtidig mindst natur. Ved at åbne for gødningshanerne forskubber vi den kritiske balance mellem produktion og natur yderligere.

alt
Lisbet Ogstrup
Landsbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 09

Hvad kan du gøre?