Grævling, odder og hjortevildt. Mange forskellige vilde dyr har brug for en hjælpende hånd i trafikken. Da Danmark er gennemskåret af veje på kryds og tværs, kan en tur rundt i landskabet være et minefelt for dyrene.

En løsning på problemet med trafikdrab af dyr er faunapassager. Nogle går under motorveje, andre går over og andre igen kan bruge en flydeponton under en bro, fordi visse dyr ikke tør svømme under broer.

- Faunapassager er utrolig virksomme. De steder, hvor der er faunapassager, bliver der dræbt væsentlig færre dyr, siger Bo Håkansson, seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning i Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter:

- Desværre har vi ikke nok faunapassager i Danmark, simpelthen fordi vi tidligere ikke har været opmærksomme på problematikken, når vi har udviklet vores vejnet rundt omkring i landet. Sammenligner vi os med lande som f.eks. Holland, så halter vi utrolig langt bagefter.

I Danmark er det især et problem ved gamle vejanlæg, hvor man ikke oprindeligt anlagde faunapassager. Og generelt savner Danmarks Naturfredningsforening et ordentligt overblik over de faunapassager, vi har.

- Vi skal have et bedre overblik over passagerne og renovere og bygge nye der, hvor dyrene er trængte eller bliver dræbt i trafikken, siger Bo Håkansson.

Hjælp os med at lave flere faunapassager

Giv et valgfrit beløb til etablering af faunapassager til den truede odder.

I julen giver vi truede dyr en ekstra hånd, og hjælper dem der, hvor der er brug for det.

Du kan støtte odderne direkte på Facebook.

Manglen på faunapassager kan gøre dyrene svage

Når en dyrebestand skal udvikle sig og blive stærk, kræver det plads.

- Store bestande er mere levedygtige end små isolerede bestande. Derfor er det vigtigt, at vores naturområder hænger så godt sammen som muligt. I den forbindelse er veje barrierer, der risikerer at splitte bestandene op, og det kan i værste fald føre til indavlede bestande, forklarer Bo Håkansson.

En berømt, snart 20 år gammel, undersøgelse viste genetisk forskel i bestanden af grævling i Nordjylland på grund af motorvej E45. Undersøgelsen konkluderede, at unaturlig opsplitning på sigt kan føre til indavlede bestande. Eksempelvis når dyr som grævling ikke krydser motorveje.

I dag er det et krav, at naturområder undersøges, og at der eventuelt laves passende faunapassager, når der skal bygges nye veje i Danmark. Men sådan har det ikke altid været, og derfor er der stadig mange oplagte steder i Danmark i dag, hvor vilde og truede dyr har gavn af passager.

Odderen er på den danske rødliste over truede og sårbare arter. Den er talstærk i Jylland, men på Sjælland er bestanden skrøbelig. Her er der nemlig ganske få oddere, og set i det lys kan netop trafikdræbte oddere få store konsekvenser for odderens muligheder for at sprede sig.

Bedre overblik over faunapassager i vente

På Aarhus Universitet er de lige nu ved at udarbejde en rapport i samarbejde med Vejdirektoratet, der skal klargøre, hvor mange af de gamle vejnet i Danmark, der kunne bruge forskellige slags faunapassager:

- Der er et stort efterslæb fra det gamle vejnet i Danmark, som vi skal have styr på. Dengang blev der simpelthen ikke tænkt over biodiversitet og dyrenes færden i naturen, når man anlagde nye veje, forklarer Morten Elmeros, seniorrådgiver i faunaøkologi ved Aarhus Universitet.

Hans håb er, at rapporten kan være med til at kaste lys over, hvor der er kritisk brug for faunapassager, og altså hvor man først skal sætte ind i forhold til at bygge nye faunapassager.

Sådan kan du støtte odderen

  1. Støt indsamlingen direkte på Facebook
  2. Støt via MobilePay: 45650 og skriv odder i skrivefeltet
  3. Støt via formularen her på siden og skriv odder i beskedfeltet.