Plastiksugerør, plastikbestik og enkelte andre engangsprodukter af plastik bliver forbudt på tværs af EU. Det sker på lørdag 3. juli, hvor EU’s engangsplastikdirektiv træder i kraft.

Mens lande som Frankrig og Irland er gået foran med mål for genbrug af emballager og fuld udfasning af engangsservice, halter Danmark et godt stykke efter de ambitiøse foregangslande og opfylder kun lige akkurat direktivets minimumskrav. Det viser en ny analyse af EU-landenes implementering af engangsplastikdirektivet og best practice udarbejdet af den europæiske organisation Rethink Plastic Alliance og Break Free From Plastic.

120.000 stk. engangs-takeaway-emballager fandt vi på Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamling i år. Løsningen er ikke at blive ved med at samle affald, men at vi går væk fra det store engangsforbrug og over til genbrugsløsninger. Blandt andet på takeaway-emballage. Danmark har alle muligheder for at blive et foregangsland på dette område, men alligevel vælger vi gang på gang blot at minimumsimplementere EU-lovgivning. - Mette Ranfelt, miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

De fem miljøorganisationer, Oceana, Plastic Change, Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden, foreslår, at de danske politikere hæver de grønne ambitioner og går foran på udfasningen af engangsplastik og på reduktion af plastikforurening.

Organisationerne foreslår bl.a.:

  • Bindende reduktions- og genbrugsmål for alle emballager, der sættes på markedet, så vi arbejder os hen imod at knække affaldskurven.
  • Økonomiske incitamenter for virksomheder til at designe til genbrug.
  • Alle plastiktyper skal omfattes af lovgivningen. Der lægges lige nu op til, at plastiktyperne viskose og cellofan undtages fra lovgivningen, men viskose og cellofan er også plastik, og de bør derfor være omfattet af lovgivningen.
  • Oprydningssansvar skal også gælde fiskeredskaber. Ligesom der kommer oprydningsansvar for virksomheder, der laver hverdagsprodukter af engangsplastik, bør der også være et oprydningsansvar for fiskeredskaber, der indeholder plastik, så færre redskaber efterlades i havmiljøet.
alt
Mette Hoffgaard Ranfelt
Miljøpolitisk chefrådgiver