Coop udskifter nu 560.000 plastikbakker om året med bakker af pap og græsfibre. Materialet ligner med det blotte øje pap, men består af 60 procent traditionel papirråvare og 40 procent græs. Hvilket både gør bakkerne langt mindre miljøbelastende og samtidig genanvendelige. det skriver COOP på deres hjemmeside.

-Vi kan se, at producenter, leverandører og kunder ligesom Coop er dybt optaget af den grønne omstilling. Og selvom det kræver en stor indsats at løse verdens ressourceudfordringer, kan selv små tiltag, som vi gør hver især, gøre en stor forskel. For os er det her blot et af mange skridt, vi ønsker at tage for at sikre mere klima- og miljøvenlige produkter for vores kunder, siger Signe Frese, CSR-direktør i Coop.

Læs også: 10 plastprodukter udgør 70 procent affald i naturen

Bruger mindre energi og mindsker CO2-udledning

Sammenlignet med produktionen af plast belaster produktionen af 560.000 græspapbakker klimaet op til 85 procent mindre.

Der bruges 90 procent mindre energi ved græspap-produktion end plastproduktion, og CO2-udledningen er markant lavere. For Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, er initiativet et skridt i den rigtige retning:

-Vi går især op i, hvordan det er dyrket, at det er et restprodukt, og at den nye bakke kan genanvendes, som vi kender det fra genanvendelse af pap. Det er utrolig positivt, at Coop tager problemstillingen med plast meget seriøst, og kommer med nye løsninger, lyder det.

Plast er et problem i naturen

Coop fremlagde i 2017 en emballagestrategi, der bl.a. betyder, at virksomheden vil reducere brugen af plastik i emballagen med 25 procent i 2025.

Plast er et stort problem for naturen både til vand og på land, fordi det er så lang tid om at nedbryde og dermed er farlige for dyr og planter. Danmarks Naturfredningsforening er løbende i dialog med både stat, kommuner og industri for at sikre, at plast bliver produceret så ansvarligt som muligt.

Læs, hvordan DN arbejder for mindre plast

Derfor er det enormt glædeligt, at en af de største supermarkedskæder COOP nu lytter til organisationerne. i grove træk mener DN, at:

Fakta om græspap

  • Græspap dækker over en teknologi, hvor man bruger græs som råmateriale til produktion af papirmasse.
  • Den græsbaserede papirmasse indgår som en del af det færdige papir- eller pap-produkt.
  • En meget vigtig effekt af at bruge græspap-teknologi er, at det ikke kræver kemikalier i produktionen græsmassen.
  • Græspapir skåner også skoven, da der kun skal bruges knapt halvt så mange træer til den samme mængde græspap.
  • Helt konkret vil gulerødder og kartofler fra den danske producent Søris fremover være pakket i de nye græspapbakker.
  • Plastprodukter skal designes, så de kan genanvendes.
  • Plastproducenter skal tilbagetage deres produkter, så vi er sikre på, at plasten bliver genanvendt. Tilbagetagsordninger for de mest udbredte plastprodukter til husholdningen kan ske via pantordninger.
  • Plast skal produceres uden skadelig kemiske stoffer.
  • Forbruget af plast skal reduceres.

I DN mødes vi ofte med industri og politikere for at sikre en mere ansvarlig brug af plast. Vil du hjælpe os?