Den 13. december sidste år fik Henrik Hjorth en ganske særlig juleoverraskelse. Om aftenen, da mørket for længst havde svøbt gården i Østhimmerland i sort, hørte han en lyd. En gennemtrængende, lys og insisterende fløjten.

Henrik Hjorth, der har boet på gården med sin familie siden 1989, havde hørt lyden før. Men han var alligevel i tvivl.

Kunne det virkelig passe?

Derfor sendte han en lydfil til en bekendt af ham, der er naturvejleder. Henrik fik hurtigt bekræftet sin spirende forhåbning.

- Det var et kirkeugleskrig. Og det viste sig, at det var en han-ugle, der var landet på gavlen og nu var i gang med at kalde på en mage, fortæller Henrik Hjorth stadig med begejstring i stemmen her godt et år senere.

Fik seks æg i redekassen

Den nytilkomne han-kirkeugle fløjtede sig gennem vinteren, og da forårssolen begyndte at skinne, kom der en hun-ugle til ham og slog sig ned på gårdens gamle høloft, hvortil der er fri adgang gennem et hul i taget.

- De blev hurtigt et par, og de fik seks æg i den redekasse, som jeg fik sat op specielt til dem, fortæller Henrik Hjorth.

I løbet af foråret og sommeren fik Henrik hjælp af Projekt Kirkeugle til tilskudsfodring af ugleparret med kyllinger, som indeholder godt med protein. Desværre blev æggene ikke til små ugleunger, men gik til. Hvorfor ved Henrik ikke, men det kan skyldes, at parringen skete for sent.

- Jeg håber, at parret kan få udklækket deres første kuld unger til foråret næste år, siger han.

Fra almindelig ugle til den mest truede

Henrik Hjorth er ikke alene om at holde øje med og hjælpe de kirkeugler, der bor på hans gård.

Lars Bo Jacobsen, der er biolog og en del af Projekt Kirkeugle, har beskæftiget sig med kirkeugler i mere end 40 år. Han yder rådgivning og praktisk hjælp til Henrik og flere andre af de gårdejere i Østhimmerland, der har kirkeuglepar boende.

Østhimmerland er et kerneområde for kirkeugler i Danmark - det er nemlig her, at langt hovedparten af de tilbageværende kirkeuglepar bor. Det anslås, at der i dag er mellem 12 og 15 par tilbage i Danmark samt et par få enlige ugler.

Otte af parrene bor i Østhimmerland.

- Tilbage i 1960’erne var kirkeuglen en helt almindelig ugle i Danmark – den var faktisk Jyllands mest almindelige ugle. Men i takt med landbrugets modernisering og udviklingen af infrastrukturen fik kirkeuglerne sværere og sværere kår, fortæller Lars Bo Jacobsen.

Lars Bo Jacobsen (TV) og Henrik Hjorth (TH) arbejder tæt sammen om det kirkeuglepar, der er flyttet ind på Henriks families gård.

Giv et valgfrit bidrag til kirkeuglen nu - vi samler ind til fodring, forskning og bedre levesteder

Kirkeuglernes natur er så godt som forsvundet

Kirkeuglerne er afhængige af natur tæt på gården og helst den type, der opstår, når der går kreaturer helt op til gården og græsser. Græsset skal nemlig holdes lavt for, at kirkeuglerne vil gå ned i det og jage insekter og små gnavere.

- Kirkeuglernes naturlige levegrundlag er markant forringet, og derfor er det nødvendigt, at vi hjælper dem på vej ude ved gårdene, siger Lars Bo Jacobsen.

Tidligere ynglede kirkeuglerne i gamle, hule træer i landskabet, men i dag er de altså trængt helt tilbage på gårdene, da mange af de gamle træer i landskabet er fjernet. Derudover er det svært for kirkeuglerne at finde føde i de store, ensformige kornmarker, hvor aksene står for højt på kritiske tidspunkter for kirkeuglen, nemlig når de skal have unger i foråret og over sommeren og har hårdest brug for føde.

Foto: Lara Chrenkova

Mætte ugleunger er nøglen til fremgang

De fleste af de 12-15 kirkeuglepar, der er tilbage i Danmark, bor i Østhimmerland, og det er derfor her, at man har sat massivt ind med tilskudsfodring af uglerne med særligt fokus på ungerne.

- Det er nødvendigt at fodre ungerne, fordi hvis vi ikke gør det, så vil over halvdelen af dem dø af sult. Det er egentlig normalt for fugle, at en del af afkommet går til, men fordi der er så få kirkeugler tilbage, så kan vi ikke tåle at miste så mange unger, siger Lars Bo Jacobsen.

Ved at fodre kirkeugleparrene og deres unger, er der i år kommet 26 unger på vingerne i Østhimmerland – det er dobbelt så mange som i 2020.

Tilbage på gården i Østhimmerland drømmer Henrik Hjorth om kirkeugleunger til foråret:

- Jeg håber sådan på, at de lykkes med at udruge æggene og få nogle unger på vingerne. Så snart der er æg i redekassen, ringer jeg til Lars Bo, siger Henrik Hjorth.

- Det ved han, at han skal, siger Lars Bo og fortsætter:

- Kirkeuglen er gået i mit DNA. Jeg kan ikke lade være med at hjælpe til med at passe på den.

Giv et valgfrit julebidrag til kirkeuglen

Kirkeuglen er Danmarks mindste ugle og er alvorligt truet. Når du giver et bidrag via juleindsamlingen, støtter du Projekt Kirkeugle og hjælper med fodring, forskning og forbedring af levesteder.

 Pssst! Du får et fint støttebevis i gave, når du støtter kirkeuglen og hasselmusen

Når vi har modtaget din donation, kan du hente et digitalt støttebevis med enten kirkeugle eller hasselmus på. Send det, til én, du har kær og som også elsker naturen - så kan din donation være en julegave.

Tak, fordi du betænker Danmarks natur i julen.